Tien sterkste punten van Plein M

 • Plein M is al tien jaar dé methode voor het leergebied Mens & Maatschappij en biedt een praktische basis voor de integratie van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie. In de 3e editie van Plein M herkent u opnieuw deze basis en de heldere structuur. Nieuw is de extra aandacht voor leren op maat, verdieping, actualiteit en de leefwereld van de leerling. Met daarnaast kwalitatief goede toetsen bereidt u uw leerlingen optimaal voor op de stap naar de bovenbouw.
 • Plein M gaat uit van de kerndoelen van de onderbouw voor Mens en Maatschappij en biedt daardoor een pragmatische aanpak voor de integratie van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie. De opbouw van de methode is chronologisch en volgt de indeling in tijdvakken (kerndoel 37). Voor levensbeschouwing biedt Plein M een afzonderlijke taak. Om uw leerlingen voor te bereiden op het examenprogramma economie kunt u gebruikmaken van de facultatieve delen Verdieping Economie waarmee uw leerlingen dieper ingaan op de leerstof van economie. Ook rekenvaardigheid komt hierin uitgebreid aan de orde.
 • Met Plein M werkt u in het vmbo aan een doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw. De kennis, vaardigheden, houding en het inzicht dat leerlingen met Plein M ontwikkelen, vormen een goede basis voor de examenprogramma's van de vakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer 1 en maatschappijleer 2.

  Nieuw is het herhalingshoofdstuk aan het eind van katern C in zowel leerjaar 1 als 2. Hierin wordt de belangrijkste leerstof uit de onderbouw herhaald, zodat leerlingen beter voorbereid zijn op de bovenbouw.

 • Plein M houdt rekening met verschillen tussen leerlingen. In de nieuwe editie is er daarom extra ruimte voor differentiatie, o.a. door middel van herhalings- en verdiepingsopdrachten die herkenbaar zijn gemarkeerd. De online omgeving bevat bovendien een adaptieve functie waarmee automatisch gedifferentieerd kan worden.

  Naast kernstof bevat de methode ook voldoende keuzestof om een persoonlijke leerroute mogelijk te maken. Met de adaptieve eindtoetsen in de online omgeving kan de leerling zich vervolgens optimaal voorbereiden op het proefwerk.

 • Plein M wil bijdragen aan méér inhoud voor het leergebied. In de nieuwe editie vindt u daarom extra bron- en verdiepingsopdrachten. Nieuw is ook het onderdeel Verdieping waarin aan de hand van een casusachtig onderwerp en diverse bronnen dieper wordt ingegaan op de stof uit het hoofdstuk.
 • Plein M wil leerlingen leren nadenken over zichzelf in de wereld en daarmee een bijdrage leveren aan burgerschapsvorming. In de nieuwe editie zijn de introductieverhalen op de huid van de leerling geschreven door een ervaren jeugdboekenauteur. De bijbehorende verwerkingsopdrachten laten de leerling vanuit de eigen leefwereld nadenken over het onderwerp van het hoofdstuk. Ook de oriëntatieopdrachten in de cursussen en de meningsvormende opdrachten laten de leerling vanuit de eigen leefwereld de verbinding maken met de leerstof.
 • Het leerwerkboek is zowel in boekvorm als online beschikbaar voor desktop, laptop en tablet. U kunt dus zelf bepalen welke vorm het beste bij u past. De online omgeving biedt daarnaast een aantal extra’s zoals generatoren voor het oefenen met begrippen. Verder is er een groot aantal oefentoetsen. De eindtoets geeft de leerling direct inzicht in wat hij al weet en wat hij nog beter moet leren. Hierdoor kan hij zich optimaal voorbereiden op het proefwerk.
 • Plein M biedt kwalitatief goede en resultaatgerichte toetsen waarbij de RTTI-taxonomie als onderlegger dient. Er zijn zowel cursus- als hoofdstuktoetsen. In de online omgeving kan de leerling zelf aan de slag met de oefentoetsen die qua opbouw op de proefwerktoetsen lijken. De proefwerktoetsen zijn in printvorm verkrijgbaar via het docentenpakket. Met een licentie voor Toetspunt kunt u dezelfde toetsen ook online afnemen en de resultaten van uw leerlingen gemakkelijk monitoren.
 • Lesgeven in het leergebied mens en maatschappij is in een aantal opzichten anders dan in devertrouwde vakken aardrijkskunde, economie en geschiedenis. Als docent moet u vertrouwd raken met ‘andere’ leerstof, maar ook met een andere leerstofordening. Om u hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen hebben wij een praktische docentenhandleiding ontwikkeld die u tips en achtergrondinformatie geeft bij het lesgeven.
 • Twee keer per jaar komt Plein M met een themakatern. Deze themakaternen sluiten perfect aan bij de actualiteit. Hierbij kunt u denken aan thema’s als Prinsjesdag en de Olympische Spelen. Daarnaast kunt u als docent op regelmatige basis de nieuwsbrief van Plein M ontvangen, met daarin actuele lessuggesties. Plein M biedt nu tweewekelijks actuele artikelen met opdrachten. Begin uw les met onze actuele lesopener. Blijf via NU Actueel op de hoogte van extra lessuggesties.