Paso Adelante

Methode Spaans voor het Voortgezet onderwijs

Paso Adelante kent een vaste opbouw en een heldere structuur en sluit perfect aan bij de belevingswereld van uw leerlingen.

Over Paso Adelante

Paso Adelante is de methode Spaans van Noordhoff voor het Voortgezet Onderwijs. Paso Adelante is bedoeld voor de onderbouw en Tweede Fase. Vanaf schooljaar 2017-2018 zal het online lesmateriaal bij Paso Adelante niet langer beschikbaar zijn. Het online lesmateriaal bevat verouderde Flash-content en hiervoor kunnen we vanuit Noordhoff geen goede gebruikerservaring garanderen. De boeken van Paso Adelante blijven beschikbaar.

Wat kunt u verwachten als u voor Paso Adelante kiest?

Vaste opbouw, heldere structuur
Ieder hoofdstuk van het libro de texto van Paso Adelante heeft een vaste opbouw. In één oogopslag is duidelijk hoe de methode werkt. Leerlingen werken in vaste stappen van receptief naar productief.

Op deze manier leren leerlingen gemakkelijk en snel Spaans begrijpen en toepassen. Het libro de ejercicios wijst de weg door ieder hoofdstuk. In het libro de ejercicios lezen de leerlingen wanneer zij het libro de texto nodig hebben.

Gedegen examenvoorbereiding
Paso Adelante deel 4 is verschenen in katernvorm, zodat u deze flexibel in kunt zetten. Dit afsluitende deel bevat veel Cito-examenteksten. Bovendien besteden we volop aandacht aan strategietraining voor alle vaardigheden: waar moet je op letten bij het maken van Cito-vragen, hoe bereid je je voor op het spreek-, schrijf- en luisterexamen.

Bestelinformatie Paso Adelante

Titeloverzichten 2019
Wilt u producten van Paso Adelante bestellen of deze op de leermiddelen/boekenlijst zetten?
Bekijk de bestelinformatie voor alle prijzen en ISBN’s voor het schooljaar 2019.
Elke methode heeft een apart tabblad. Klik op de link om het bestand te openen.
Bestelinformatie & prijzen Spaans 2019 >> 

 

Paso Adelante is bedoeld voor de onderbouw en Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs.

De methode bestaat uit vier delen: deel 1 (t) havo/vwo, deel 2 (t) havo/vwo, deel 3 (t) havo/vwo en deel 4 havo/vwo.  

Per leerjaar is er voor de leerling een libro de texto en een libro de ejercicios.

Voor de docent is er het Docentenpakket.   

Gebruiken Paso Adelante
De delen 1 tot en met 3 bevatten zes hoofdstukken en voldoende lesstof voor ongeveer 30 à 35 lesweken met 2 of 3 lesuren per week. Deze delen corresponderen niet per se met de leerjaren in de onderbouw. Veel scholen beginnen met het vak Spaans in leerjaar 2 of 3. Met deel 1 van Paso Adelante kan gestart worden in leerjaar 1, 2 of 3 van de onderbouw.

Deel 4 bevat lesstof voor twee leerjaren en kan gebruikt worden in 4/5 havo en 5/6 vwo.
De lesstof is verdeeld over vier losse katernen: katern 1, 2 en 3 bevatten zes thematische hoofdstukken.
Katern 4 bevat uitgebreide examentrainingshoofdstukken voor de onderdelen schrijven, luisteren, spreken en lezen.
Een hoofdstuk biedt lesmateriaal voor 15 tot 18 lesuren.

Kijk-en luisterbox
Daarnaast is er per deel een kijk- en luisterbox met alle audio en video bij de methode beschikbaar. Deze box kunt u bestellen via de catalogus.

Voor Paso Adelante is ook vrij toegankelijk lesmateriaal beschikbaar. Download hier de bestanden. >>

Bij de methode