Noordhoff.nl   Voortgezet onderwijs   Nederlands    Nieuw Nederlands     Nieuw Nederlands FAQ FLEX

Werken met FLEX

Veelgestelde vragen Nieuw Nederlands 7e editie leerjaar 1 FLEX

Ik werk met Nieuw Nederlands FLEX. Wat betekent de nieuwe 7e editie voor mij als we volgend jaar met FLEX blijven werken?

Blijf je volgend jaar met je huidige methode werken en komt er een nieuwe editie? Dan werk je volgend schooljaar automatisch met het nieuwste lesmateriaal (boek en online).


Wat zijn de belangrijkste veranderingen in Nieuw Nederlands 7e editie?

In de nieuwste editie van Nieuw Nederlands hebben we de lesstof aangepast op basis van de nieuwste inzichten en feedback van docenten.


De meest in opvallende wijziging is de indeling in modulaire cursussen en thema’s:


De 6e editie bestond uit zes hoofdstukken met een vaste paragraafindeling (starten met Lezen en eindigen met een Praktijkopdracht). Uit ons onderzoek blijkt dat verreweg de meeste docenten niet volgens het vaste hoofdstukstructuur werken, maar liever zelf een indeling maken, waarbij er meerdere lessen of weken aan één onderwerp of vaardigheid wordt gewerkt. Dit wordt beter gefaciliteerd door een modulaire indeling: wat bij elkaar hoort staat bij elkaar.


In de thema’s kunnen leerlingen langere tijd met hetzelfde onderwerp aan de slag. In de thema’s wisselen de verschillende vaardigheden elkaar in samenhang af. De combinatie heeft een positief effect op de taalvaardigheid van leerlingen. De thema’s lenen zich bovendien goed voor project gestuurd onderwijs.


Hieronder vind je de belangrijkste verbeteringen:

De cursussen

 • De 7e editie bestaat uit 8 modulaire cursussen en vier thema’s.

 • Een nieuwe cursus Media: een leerlijn digitale geletterdheid.

 • Een nieuwe cursus Taal: een leerlijn taalbeschouwing.

 • Een puzzelkatern achterin het boek.

 • Grammatica, Spelling en Formuleren nu modulair.

 • De brug nu volledig digitaal (meestromen én overstappen naar hoger niveau).


Nieuwe aanpak van Lezen

 • Rijke teksten = variatie aan tekstsoorten en zo veel mogelijk authentieke teksten

 • Integratie met woordenschat.

 • Kritisch denken: meer reflectie- en evaluerende vragen (over bron en tussen bronnen)

 • Ook een kijkfragment als vergelijkende bron.

 • Van receptief naar productief. Elke paragraaf lezen eindigt met #zelfdoen met korte schrijf- en spreekopdrachten.

 • Stappenplan Lezen.


Nieuwe aanpak van woordenschat

 • Integratie met lezen.

 • Puzzelkatern achterin het boek waarin woorden uit het boek worden bevraagd.

 • Uitgebreide online cursus woordenschat, inclusief schooltaalwoorden.


Samenhang in thema’s

 • Schrijven, kijken, luisteren spreken worden in samenhang aangeboden.

 • Meer oefenen met leesvaardigheid.

 • Grote eindproducten die aansluiten bij de interesses van de leerlingen.

 • Evaluatieparagrafen.


En verder

 • Toetsen modulair opgezet, makkelijker zelf samenstellen.

 • Fictie nu met theorieblokjes en een paragraaf creatief schrijven.

 • Extra online paragrafen met mixopdrachten voor grammatica en spelling.

 • Leerdoelen in combinatie met ‘Je hebt afgerond’: instapkennis per paragraaf.

 • Aandacht voor feedback geven en ontvangen (in de naslag Handig!).

 • Symbolen voor samenwerkopdrachten en woordenschatopdrachten.


Wat moet ik doen om dit schooljaar goed te kunnen werken met de nieuwe editie van Nieuw Nederlands?

De leerlingen ontvangen automatisch het nieuwe lesmateriaal. Je kunt als docent een gebruikersexemplaar en het online Docentenpakket bestellen. Zo kunnen je leerlingen en jij goed van start met de methode.


Ga jij binnenkort starten met de nieuwe 7e editie van Nieuw Nederlands?  Bekijk het webinar waarin onze uitgever stap voor stap uitlegt wat nieuwe mogelijkheden in de 7e editie van Nieuw Nederlands zijn.


Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Meer informatie

resource-not-found

7e editie onderbouw

Webinar Nieuw Nederlands

Ga jij binnenkort starten met de nieuwe 7e editie van Nieuw Nederlands? Bekijk het webinar waarin onze uitgever stap voor stap uitlegt wat nieuwe mogelijkheden in de 7e editie van Nieuw Nederlands zijn.