Klaar… over!

Werk je met Klaar… over!? Dan vind je op deze pagina alle informatie over je methode. Ben je op zoek naar een nieuwe methode voor verkeer? Neem dan een kijkje bij onze nieuwe methode Wijzer! Verkeer.

Over Klaar... over!

Klaar...over! richt zich op praktische kennis

Goed verkeersonderwijs is van levensbelang. Dat zien we iedere dag op straat. Maar verkeerslessen zijn niet altijd makkelijk in het lesprogramma in te passen. Klaar...over! heeft op veel scholen bewezen dat goede en effectieve verkeerslessen ook met een beperkte tijd goed mogelijk zijn.

Structuur

Iedere les van Klaar...over! heeft een vaste opbouw:

  • Introductie.
  • Instructie.
  • Zelfstandige verwerking.
  • Samenvatting.

Groep 1-2
Met Klaar...over! leren kleuters hoe ze met verkeer moeten omgaan. Voor de leerkracht is er een activiteitenboek met 24 thema’s en tips en suggesties voor verkeersoefeningen.

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 vergroot Klaar...over! stap voor stap het verkeersinzicht van de kinderen.

  • 17 lessen van 30 minuten.
  • Elke 2 weken één les of elke week een deel van de les.

Combinatiegroepen
Werken met combinatiegroepen kan op verschillende manieren. U geeft bijvoorbeeld de ene week één groep verkeersles en de week daarop de andere groep. Of u geeft eerst instructie aan de ene groep en zodra de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, krijgt de andere groep instructie. Voor de vrijkomende tijd zijn er extra activiteiten. 

Digitaal
In Dr. Digi vind je de pagina's uit het werkboek.

Inhoud en didactiek

Rollen in het verkeer
Klaar...over! behandelt de vijf verschillende rollen van kinderen in het verkeer: spelen, wandelen, fietsen, meerijden en in het openbaar vervoer.

Vanuit het perspectief van het kind
Het ontwikkelings- en ervaringsniveau van kinderen is het uitgangspunt. De methode houdt ook rekening met het perspectief en het beperkte gezichtsveld van een kind. De meeste illustraties, foto’s en filmpjes tonen verkeerssituaties zoals kinderen ze zien.

Ouders doen mee
Verkeersonderwijs is vooral effectief als ouders er thuis een vervolg aan geven. Klaar...over! houdt ouders op de hoogte van de lessen in de vorm van kopieerbladen met praktische verkeerstips en -aanwijzingen.

Bekijk het leerstofoverzicht

Voordelen van Klaar... over!
Verkeersinzicht en eigen verantwoordelijkheid staan centraal:

  • Aandacht voor iedere rol die een kind in het verkeer speelt.
  • Veel illustraties, foto’s en filmpjes vanuit kinderperspectief.
  • Kopieerbladen voor ouders.

Toetsing
Vanaf groep 3 zijn er drie mogelijkheden per jaar om te toetsen. De toets gaat altijd over de onderwerpen van de voorafgaande lessen en bevat zowel kennisvragen als inzichtvragen.

Differentiatie

Ieder kind is anders. Dat is maar goed ook, want dankzij de verschillen heeft de leerkracht de mogelijkheid om gericht en gevarieerd les te geven. Inspelen op de niveauverschillen in de klas kan met:

  • Extra activiteiten in de handleiding.