Wijzer door het verkeer

Werk je met Wijzer door het verkeer? Dan vind je op deze pagina alle informatie over je methode. Ben je op zoek naar een nieuwe methode voor verkeer? Neem dan een kijkje bij onze nieuwe methode Wijzer! Verkeer.

Over Wijzer door het verkeer

Verkeersles nóg leuker met Wijzer door het verkeer

Wijzer door het verkeer is een complete praktijkgerichte verkeersmethode voor het basisonderwijs, met meer dan 150 filmfragmenten. De afwisseling in werkvormen maakt de verkeersles leuker en uw kinderen enthousiast!

Een les Wijzer door het verkeer duurt maar 30 minuten

Het jaarprogramma is flexibel. Het geeft dus niet als er door drukte eens een les uitvalt.

Groep 1-2. Het verkeer leren kennen 
Aan de hand van een ideeënboek komen kinderen thema’s tegen als spelen, lopen en oversteken. Kring- en spelactiviteiten, activiteiten voor de werkles en buitenactiviteiten maken kinderen bewust van hun rol in het verkeer.

Groep 3 t/m 5. Automatiseren
Door met vaste thema’s te werken, gaan de kinderen bepaalde verkeershandelingen automatiseren. Er zijn theorie- en praktijklessen.

Groep 6 en 7. Zelfstandig op weg
Op deze leeftijd bewegen kinderen zich vaker zelfstandig in het verkeer. Wijzer door het verkeer sluit daar op aan. Zo is er aandacht voor verkeersborden, voorrang en veilig fietsen. Ook het omgaan met bussen en vrachtwagens komt aan de orde. In groep 7 oefenen de leerlingen ook voor het verkeersexamen met Proefexamens.

Groep 8. Verder het verkeer in
Het verkeersexamen zit erop. Maar de verkeerslessen natuurlijk nog niet. Volgend jaar gaan de kinderen naar de middelbare school en dat betekent vaak langer fietsen en meer complexe verkeerssituaties. De lessen houden daar rekening mee.

Combinatiegroepen
Leerlingen zijn 70% van de tijd zelfstandig aan het werk. Daardoor is lesgeven met deze methode in combinatiegroepen makkelijk. De thema’s lopen gelijk op, zodat de klas op twee niveaus aan hetzelfde onderwerp kan werken.

De praktijk staat centraal

Verkeersregels zijn belangrijk, maar uiteindelijk gaat het erom hoe je ze toepast. De methode biedt praktijklessen die de leerkracht snel en vrijwel zonder voorbereiding in het lesprogramma kan inpassen. Bovendien zijn er tal van mogelijkheden om lessen zelf aan te passen en in te vullen.

Toegankelijk en realistisch 
In de groepen 3 t/m 8 werken de leerlingen met een leerboek dat verkeersregels en -situaties in korte en toegankelijke teksten uitlegt. De foto’s en tekeningen geven vanuit kinderperspectief een realistisch beeld van de verkeerssituaties die kinderen op straat dagelijks tegenkomen.

Bekijk hier het leerstofoverzicht voor groep 1 t/m 8.

Toetsen
Vanaf groep 6 biedt Wijzer door het verkeer vier toetsen per jaar. De toets is als kopieerblad in de handleiding te vinden.

Niveauverschillen in de klas

Wijzer door het verkeer biedt twee mogelijkheden om in te spelen op de niveauverschillen in de klas.

Herhaling en verdieping
Vanaf groep 6 kan de leerkracht na iedere toets een les besteden aan herhalingsvragen en extra opdrachten. In de extra opdrachten kunnen leerlingen hun kennis en inzicht uitbreiden. Vaak individueel, soms in groepjes.

Digibordsoftware
De digibordsoftware kunt u inzetten voor instructie en uitleg. Per pagina kunt u eigen bronnen toevoegen. U kunt bijvoorbeeld verkeerssituaties uit de schoolomgeving fotograferen en bij de betreffende les plaatsen. Ook is er een uitgebreide bibliotheek met verkeersborden.

Meer over de methode Wijzer door het verkeer