Home   Nieuws     Leerlingen in de rol van redacteur voor nieuwe editie buiteNLand

30 mei 2023

Leerlingen in de rol van redacteur voor nieuwe editie buiteNLand

Leerlingen in de rol van redacteur voor nieuwe editie buiteNLand
resource-not-found

Leerlingen uit de tweede klas van het Edith Stein College kunnen zich niet altijd vinden in de manier waarop bepaalde thema’s in de vierde editie van buiteNLand worden behandeld. Dit was reden voor de docenten om contact te zoeken met Noordhoff. Blij met de uitnodiging reisde uitgever Lisanne Liewes daarom samen met collega Simon de Wilde af naar Den Haag, gewapend met een stapel nieuw te beoordelen lesmateriaal onder de arm.


Aandacht voor diversiteit en inclusie

In de huidige editie van buiteNLand vergeleken de leerlingen westerse steden met niet-westerse steden. Toen bleek dat er best vaak negatief wordt gesproken over niet-westerse landen. Dat vinden ze jammer, want die steden, landen en gebieden hebben ook een positieve kant. Bovendien mag de zogenaamde negatieve kant wel wat duidelijker worden uitgelegd. Is het allemaal wel zo negatief? Over dit onderwerp hebben Lisanne en Simon dan ook een waardevol gesprek met de leerlingen gevoerd. En gelukkig konden zij de leerlingen laten zien dat er al aan verandering gewerkt wordt, want in de nieuwe edities van buiteNLand is er veel meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Zo worden nieuwe teksten en opdrachten meegelezen door een expert op het gebied van D&I. En auteurs hebben hier verscheidene workshops over gevolgd.

Makkelijker taalgebruik

De leerlingen uit de tweedejaars havo en vwo klassen kregen de kans om de nieuwe lesstof voor leerjaar 2 van de vijfde editie alvast te bekijken. Volgens hen mag het taalgebruik wat de leerlingen betreft wat eenvoudiger. Zo vonden ze het lastig om de zin ‘De mensen trekken naar de stad’ meteen te begrijpen. Zij vonden dat woorden zoals ‘verhuizen’ of ‘gaan’ makkelijker te begrijpen zijn dan ‘trekken’. Soms een lastige balans, omdat teksten enerzijds begrijpelijk moeten zijn, maar anderzijds de leerlingen ook moeten stimuleren om hun vocabulaire uit te breiden.


Meer aandacht voor leerdoelen

Verder viel het Lisanne en Simon op dat de leerlingen heel bewust met de leerdoelen bezig waren. Mooi om te zien, want in de nieuwe edities ligt juist daar ook meer de nadruk op. Het ontbreken van een kant-en-klare samenvatting vonden de leerlingen dan weer minder positief, maar daar denken de auteurs door het aanbieden van concrete samenvattingsopdrachten anders over.


Waardevolle meningen

Schoolbezoeken als deze zijn voor de makers van buiteNLand enorm waardevol. Natuurlijk spreken we veel docenten, maar het zijn juist de leerlingen die veelvuldig met het lesmateriaal aan de slag gaan. Hun mening vinden we daarom minstens zo belangrijk. Als jouw leerlingen ook graag hun mening geven of als jij als docent graag meedenkt over nieuwe lesmaterialen, dan hoort Lisanne het als uitgever van buiteNLand het graag via [email protected].

Meer weten over de nieuwe 5e editie buiteNLand? Lees er alles over op de website »

Auteur

resource-not-found

Noordhoff

Kennispartner van leergierig Nederland

We willen dat iedereen kan leren naar zijn volste vermogen. Daarom leveren we content, digitale oplossingen en services. Voor iedereen die leert, van basisschool tot professional. Noordhoff brengt je verder.