Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving, leerboek

Docenten Geven Deze editie een 7.5

Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving, leerboek

Nu bestellen
Maakt u al gebruik van dit lesmateriaal Log in op het online materiaal
  • Beschrijft de basisprincipes van de monetaire economie;
  • geeft studenten een actueel overzicht van de ontwikkelingen in de financiële wereld;
  • uitgebreide digitale ondersteuning voor student en docent.

  Geld, internationale economische betrekkingen en bedrijfsomgeving geeft studenten een actueel overzicht van de ontwikkelingen in de financiële wereld en op het gebied van internationale economische betrekkingen.

 • Op de ondersteunende website www.geldieb.noordhoff.nl staan voor studenten extra meerkeuzevragen en opgaven. Docenten vinden er uitwerkingen en PowerPointpresentaties. Zij kunnen ook beschikken over Toets-op-maat. Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book.

  Klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN's >>

  Klik hier voor een overzicht van het digitale lesmateriaal van eerdere edities >>

 • In dit boek worden de Europese monetaire verhoudingen, de ontwikkelingen in de mondialisering en de risico's voor ondernemingen die daaruit voortvloeien beschreven. Studenten krijgen inzicht in de manier waarop ondernemingen nadelige gevolgen hiervan voor het ondernemingsresultaat kunnen vermijden door middel van beleid. De theorie uit de eerste hoofdstukken wordt in de latere hoofdstukken praktisch toegepast op het gebruik in financiële en treasury afdelingen van ondernemingen en overheidsorganisaties. Uitgangspunt van Geld, internationale economische betrekkingen en bedrijfsomgeving is dat studenten zelfstandig met het boek werken. Ingewikkelde vakterminologie en wiskundige analysetechnieken zijn zoveel mogelijk achterwege gelaten, waardoor het boek zeer studentvriendelijk is.

  In deze zevende editie zijn geen grote wijzigingen aangebracht. Wel zijn alle gegevens geactualiseerd, bijvoorbeeld met betrekking tot veranderingen in het (Europese) monetaire beleid. Geld, internationale economische betrekkingen en bedrijfsomgeving is geschreven voor studenten van de hbo-opleidingen Bedrijfseconomie en Accountancy.

 • Titel: Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving, leerboek
  Auteur: W. Hulleman, A.J. Marijs
  Categorie: Algemene Economie
  Druk: 7
  Prijs: €68,95
  Pagina's: 341
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001867584
  Verschijningsdatum: 22-04-2016
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs