Skip to Content


Werken op basis van leerdoelen met Noordhoff en Learnbeat

Op het Ichthus College in Kampen hebben twee docenten Nederlands zes weken gepersonaliseerd lesgegeven. Dit deden ze op basis van leerdoelen in het platform van Learnbeat met het lesmateriaal van Nieuw Nederlands. Wij vroegen beide docenten naar hun ervaringen met deze nieuwe manier van lesgeven.

Docenten Gudrun van der Kamp en Ruth Lankhaar hebben het druk. In hun lesweek kunnen ze nog net een gaatje vinden voor een interview. Gudrun geeft les op 3 vmbo, Ruth op 2 vmbo. De pilot met Nieuw Nederlands in Learnbeat is inmiddels afgerond. Hoe ging het hun af, gepersonaliseerd leren aan de hand van leerdoelen?

Gudrun: ‘Het werken met leerdoelen en leerroutes op verschillende niveaus vraagt om een andere manier van lesgeven. Daarbij hoort een meer coachende rol en daarom hebben we instructiefilmpjes aan het programma toegevoegd.’ Ruth: ‘Leerlingen gingen fanatiek aan de slag. Ze wilden zoveel mogelijk opdrachten maken en keken de instructiefilmpjes niet of maar half. Om die reden hebben we onze aanpak wat veranderd en zijn de lessen weer klassikaal begonnen met gezamenlijke instructie. Daarna ging het beter.’

Differentiëren met leerdoelen

Een van de dingen die beide docenten wilden met de pilot, is differentiëren. In het platform konden leerlingen kiezen uit drie differentiatieroutes. Ruth: ‘Als de leerdoelen van de verschillende leerroutes gelijk zijn, is dit een perfecte manier om te differentiëren. Leerlingen kunnen dan hun eigen leerroute volgen en zien precies welke leerdoelen ze al beheersen. Leerdoelen die nog oranje of rood zijn, kunnen ze gaan oefenen.’

Docenten konden op het dashboard de resultaten van de opdrachten, de diagnostische toets en de tussentoets zien. Gudrun: ‘Ik zag het meteen als leerlingen op bepaalde onderdelen uitvielen. Met deze leerlingen ging ik even om de tafel zitten en liet nog eens zien hoe je bijvoorbeeld de persoonsvorm in een zin vindt. Ik ben me nu veel meer bewust van de niveauverschillen in de klas.’ Ruth: ‘Je krijgt inderdaad een beter beeld van de klas als je op deze manier werkt. En je kunt een printje maken van de resultaten van een leerling en deze meenemen in een oudergesprek. Dat vind ik erg handig.’

Resultaten en feedback

En wat leverde het op, werken op basis van leerdoelen in een systeem waarbinnen je kunt differentiëren? Gudrun: ‘Ik heb de opbrengsten van mijn pilotklas kunnen vergelijken met twee andere klassen. De scores van de klas waarmee ik met Learnbeat heb gewerkt waren echt hoger.’

Ruth: ‘Leerlingen waren fanatiek, want ze wilden een zo hoog mogelijke score halen. Het programma werkt echt motiverend.’

Wanneer de leerlingen opdrachten maken, krijgen ze direct feedback. Ze zien de juiste antwoorden en kijken op basis daarvan hun werk na. Gudrun: ‘Leerlingen gaven uit zichzelf aan dat ze dat heel fijn vinden. Ze verbeterden heel gericht hun fouten. Dat werkt veel productiever en ze leren op die manier veel meer.’

Leerplezier

En hoe vonden de leerlingen het om met Learnbeat te werken? Gudrun: ‘Mijn leerlingen waren enthousiast en vonden het jammer dat we klaar waren met de pilot. Ze vonden het fijn dat ze niet hoefden te schrijven en bijvoorbeeld bij opdrachten onderdelen konden slepen of het juiste antwoord moesten aanklikken.’

Ruth: ‘Ik heb leerlingen een keer voor de toets een tussentijdse toets laten maken, om te kijken wat ze begrepen en wat niet. Mijn klas was megafanatiek. Ze waren zo gebrand op het verbeteren van hun scores. Die wilden ze telkens op het bord zien.’

 

Nieuwsgierig naar de nieuwe editie van Nieuw Nederlands?

Bestel meteen uw beoordelingsmateriaal of vraag een presentatie aan.