Skip to Content
Nieuw: Getal & Ruimte Tweede Fase

Nieuw: Getal & Ruimte Tweede Fase

De grootste methode wiskunde in het voortgezet onderwijs!

 • Optimaal differentiëren met leerroutes in boek en onlineomgeving
 • Perfecte mix van boek en digitaal lesmateriaal
 • Wiskundig denken van de leerling maximaal stimuleren
 • Voor schooljaar 2020/2021: leerjaar 4 havo en 4 vwo beschikbaar
Beoordelingspakket aanvragen

Getal & Ruimte, al ruim 50 jaar bewezen kwaliteit!

Met de nieuwe 12e editie van Getal & Ruimte heeft u hoogwaardig lesmateriaal dat van toegevoegde waarde is voor u als docent én voor uw leerling. U kiest met Getal & Ruimte voor een methode met al meer dan 50 jaar bewezen kwaliteit. Een degelijke en betrouwbare wiskundemethode met een heldere didactische structuur, een hoog gebruiksgemak en volop mogelijkheden tot differentiatie in tempo en niveau.

Lesmateriaal bekijken

Nieuwsgierig naar de nieuwe 12e editie van Getal & Ruimte voor de Tweede Fase? Bekijk direct een hoofdstuk in het bladerboek!

Eenvoudig differentiëren

Differentiatie met leerroutes
In de 12e editie wordt gewerkt met drie leerroutes: de basisroute, de middenroute en de uitdagende route. De theorie is voor alle routes gelijk. Bij de opgaven zijn de routes aangegeven met symbolen. Een gevolg van het werken met deze routes is dat leerlingen niet alle aangeboden opgaven hoeven te maken. De routes zijn zo samengesteld, dat alle leerlingen in hetzelfde tempo het hoofdstuk doorwerken.

Getal en Ruimte online
Alle opgaven kunnen ook digitaal worden gemaakt. Daarbij krijgt de leerling zoveel mogelijk gepaste feedback. Ook kan de leerling in de digitale omgeving uitwerkingen bekijken. Daarnaast zijn extra opgaven toegevoegd, waarmee de leerlingen wiskundige vaardigheden kunnen oefenen. Bij elk hoofdstuk is er voor de leerlingen een oefentoets. 

Eenvoudig differentiëren

Inhoudelijke vernieuwingen

Statistiek bij wiskunde A
Voor de hoofdstukken statistiek is gekozen voor een vernieuwde opzet. De statistische cyclus is hierin een belangrijk uitgangspunt en er is meer aandacht voor de kwalitatieve aspecten van de statistiek.

Limieten bij vwo wiskunde B
De behandeling van de limieten vindt nu niet meer gespreid plaats in het hoofdstuk Afgeleide functie en het hoofdstuk Limieten en asymptoten. De behandeling is nu geheel in het laatstgenoemde hoofdstuk. Wel is van het limietbegrip gebruikgemaakt bij de definitie van de afgeleide.

 

Inhoudelijke vernieuwingen

Wiskundige denkactiviteiten

In de samenhang tussen de theorie en de daarop volgende opgaven wordt regelmatig een denkactieve houding van de leerling gevraagd. Zo zijn ten opzichte van de vorige editie enkele voorbeelden vervangen door opgaven waarin de leerling zelf tot een bepaalde aanpak komt. De verschillende aspecten van wiskundige denkactiviteiten komen ook voor bij oriëntatie-opgaven, die immers het denken over een nieuw wiskundig begrip activeren. Ook de reflectie-opgaven doen een beroep op het denkvermogen, bijvoorbeeld omdat ze ingaan op de aanpak van een wiskundig probleem of de samenhang tussen wiskundige begrippen. Tot slot zijn de extra opgaven bij uitstek te typeren als denkopgaven.

Begin- en eindopdrachten
Elk hoofdstuk heeft een beginopdracht en een eindopdracht. In de beginopdracht komen aspecten van het betreffende hoofdstuk aan de orde, zonder dat er een beroep wordt gedaan op technieken die in het hoofdstuk worden geleerd. In de eindopdracht zijn deze technieken wel nodig. De begin- en eindopdrachten zijn geschikt voor groepswerk. In een klassengesprek kan worden gereflecteerd op de opdracht. De beginopdracht geeft de docent bovendien de mogelijkheid alvast enkele zaken van het hoofdstuk toe te lichten en de grote lijn hiervan te bespreken.

Wiskundige denkactiviteiten

De perfecte mix van boeken en digitaal lesmateriaal

We geloven in de kracht van zowel boek als online lesmateriaal. Juist de combinatie van beide levert een optimaal leerrendement op. In het online lesmateriaal zien u en uw leerlingen direct de heldere structuur van Getal & Ruimte terug. De opbouw van boek en digitaal lesmateriaal is exact hetzelfde. Leerlingen weten daardoor altijd waar ze zijn, wat ze moeten doen en wanneer ze klaar zijn.

Wilt u volledig digitaal werken? Dat kan ook. Alle theorie, bronnen en opdrachten zijn beschikbaar in de nieuwe gepersonaliseerde leeromgeving. Veel opdrachten kunnen digitaal worden gemaakt. Leerlingen maken ook opdrachten op papier, bijv. grafieken tekenen, meetkunde opdrachten, maar ook algebra. 

De leeromgeving is te gebruiken op pc, laptop of tablet.

De perfecte mix van boeken en digitaal lesmateriaal
  • FLEX: boek + online
  • leerboeken
  • antwoordenboeken
  • uitwerkingenboeken
  • online


  Getal & Ruimte Tweede Fase online is een bovenbouwlicentie, zodat uw leerling beschikking heeft over het digitale lesmateriaal van alle niveaus en leerjaren van de Tweede Fase.


   

  Beoordelingspakket aanvragen >>

  • de complete inhoud van Getal & Ruimte online voor uw leerlingen;
  • studiewijzer bij elk hoofdstuk;
  • toetsen;
  • een leerlingvolgsysteem.

   


  Docentenpakket bestellen >

De perfecte examenvoorbereiding

Getal & Ruimte voor de Tweede Fase biedt u alle oplossingen om uw leerlingen op een heldere, degelijke en stapsgewijze manier voor te bereiden op de nieuwe examenprogramma’s. In vier delen voor het vwo en drie delen voor de havo bereiden we uw leerlingen optimaal toe op het eindexamen. In het eindexamendeel zijn oefenopgaven op examenniveau en integrale examens opgenomen.

Nieuw is bovendien Examensprint: een online en adaptieve examentrainer met échte Cito-examens, met inhoudelijke, rijke feedback én studieadvies op maat. Zo komt wiskunde herkenbaar dichterbij!

De perfecte examenvoorbereiding