Skip to Content
Getal & Ruimte onderbouw

Getal & Ruimte onderbouw

Nu ook verkrijgbaar als blended lesmethode FLEX!

 • De heldere gestructureerde didactiek die u van Getal & Ruimte gewend bent
 • Eenvoudig differentiëren in boek en digitale lesmateriaal
 • Instructievideo’s bij theorieblokken
 • Voor schooljaar 2020/2021: leerjaar 1 en 2 vmbo en leerjaar 1, 2 en 3 havo/vwo beschikbaar
 • De meest gebruikte methode wiskunde in het voortgezet onderwijs
Beoordelingspakket aanvragen
 

Getal & Ruimte: al ruim 50 jaar bewezen kwaliteit!

Met de nieuwe 12e editie van Getal & Ruimte heeft u hoogwaardig lesmateriaal dat van toegevoegde waarde is voor u als docent én voor uw leerling. U kiest met Getal & Ruimte voor een methode met al meer dan 50 jaar bewezen kwaliteit. Een degelijke en betrouwbare wiskundemethode met een heldere didactische structuur, een hoog gebruiksgemak en volop mogelijkheden tot differentiatie in tempo en niveau.

Bekijk de brochure                       Bekijk de video


Lesmateriaal bekijken

Nieuwsgierig naar de nieuwe editie van Getal & Ruimte? Bekijk direct een hoofdstuk in het bladerboek!

Eenvoudig differentiëren

Differentiëren in een klas met 30 leerlingen is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom biedt Getal & Ruimte volop mogelijkheden om te differentiëren, zowel in boek als in het digitale lesmateriaal. In het boek is er veel extra oefenmateriaal: Kangoeroe-opgaven, gemengde opdrachten op afsluitend toetsniveau, opgaven met plus-aanduiding enzovoort.

Uniek! Geautomatiseerde leerroutes
Met de gepersonaliseerde leeromgeving heeft u daarnaast alle tools in handen om eenvoudig te differentiëren. In de paragrafen zijn leerroutes aangebracht. De leerstof en de opdrachten passen zich automatisch aan het niveau van de leerling aan. Bij iedere paragraaf zijn leerdoelen aangegeven. Deze vormen het startpunt van het leerproces.

Bekijk de uitlegvideo over de werking van de leerroutes voor Getal & Ruimte.

Het grootste leerrendement: inhoudelijke feedback
Vanuit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat inhoudelijke feedback het grootste leerrendement oplevert voor leerlingen. In de digitale leeromgeving krijgt een leerling feedback of zijn antwoord goed, deels goed of fout is. Bij sommige opgaven wordt ook nog een tip gegeven. De leerling kan dan zijn eigen resultaat direct proberen te verbeteren. Na twee keer fout verschijnt de juiste uitwerking  in beeld. Op deze manier werkt de leerling stapsgewijs toe naar het juiste antwoord.

Weten waar je staat door de oefentoetsen met studieadvies op maat
Na elk hoofdstuk kan de leerling een oefentoets maken waaruit blijkt of hij de stof beheerst. Na deze oefentoets krijgt de leerling een gepersonaliseerd studieadvies. 

Meer inzicht door de resultatenpagina's
Met de informatie uit de resultatenpagina's kunt u als docent uw leerlingen bijsturen en coachen. Ook leerlingen zelf zien snel wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo heeft de leerling het eigenaarschap over het leren en houdt de docent het overzicht en de regie.

Meer lezen?

 

Eenvoudig differentiëren

Veel instructievideo's

De wiskundige theorie leert uw leerling van u als docent én via de theoriekaders. In de 12e editie hebben we de theorie aangevuld met instructievideo’s bij de belangrijkste theoriekaders.

Voor havo/vwo onderbouw zijn het instructievideo’s van de WiskundeAcademie, speciaal ontwikkeld voor Getal & Ruimte; voor vmbo zijn het instructievideo’s op maat gemaakt voor deze doelgroep.

Veel instructievideo's

Getal & Ruimte: al 50 jaar toonaangevend

Getal & Ruimte is dé methode waarbij een heldere didactische structuur centraal staat: het BHE-model: Basisstof, Herhaling en Extra stof. Na een oriëntatie op het onderwerp en de bijbehorende context volgt de theorie. Daarna verwerven uw leerlingen de benodigde vaardigheden, door middel van veel oefenen in oplopende moeilijkheidsgraad. Op deze manier werken de leerlingen stapsgewijs toe naar het gewenste afsluitende niveau.

Voor de docent is in de handleidingen direct de link aangebracht met de door de overheid gedefinieerde tussendoelen c.q. eindtermen. Op deze manier weet u altijd waar uw leerlingen staan.

 

Getal & Ruimte: al 50 jaar toonaangevend

Denkactiviteiten en onderzoeksvaardigheden

Getal & Ruimte 12e editie onderbouw besteedt volop aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend denken, projectmatig werken en onderzoeksvaardigheden. Zo is er meer aandacht voor Wiskundige Denkactiviteiten:

 • in de denkopgaven die in de reguliere stof gemarkeerd zijn met een letter D bij havo/vwo en met een lampje bij vmbo;
 • in de Kangoeroe-opgaven (voor havo/vwo onderbouw en vmbo-t/havo);
 • in de qWistig opgaven (voor vmbo), met extra speels en creatief oefenmateriaal.

Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn er onderzoeksopdrachten, die zeer geschikt zijn voor projectmatig werken.

Denkactiviteiten en onderzoeksvaardigheden

Numbers & Space - English edition

Voor tweetalig onderwijs is Getal & Ruimte ook beschikbaar in het Engels. Ook het digitale lesmateriaal, de uitwerkingenboeken en de toetsen zijn nu volledig in het Engels. Daarnaast zijn er extra onderzoeksopdrachten in het kader van CLIL, taalgericht vakonderwijs.

 

Numbers & Space - English edition

Rekenen geïntegreerd

Rekenen is een belangrijk vak, met veel raakvlakken en overlap met wiskunde. Of u nu aparte rekenlessen heeft of het rekenen in de wiskundelessen integreert: in alle gevallen kunt u met het rekenaanbod van Getal & Ruimte uit de voeten.

In een los rekenboek, dat met de werkboeken meegeleverd wordt, kan de leerling oefenen met lesmateriaal uit de verschillende domeinen. En dat via de vertrouwde Getal & Ruimte didactiek: eerst theorie met uitgewerkte voorbeelden en daarna veel oefenen. Het rekenmateriaal brengt al uw leerlingen op het gewenste eindniveau: 2F in vmbo en 3F in havo/vwo.

U hoeft dus geen aparte rekenmethode meer aan te schaffen!

Rekenen geïntegreerd

FLEX: de ideale mix

Getal & Ruimte is nu verkrijgbaar als blended lesmethode FLEX. Met FLEX krijg je de krachtige combinatie van altijd actuele lesstof in boeken die leerlingen mogen houden én gepersonaliseerde digitale leerondersteuning voor jouw vak.

Met FLEX heb je: 

 • Boeken die leerlingen mogen houden
  Leerlingen krijgen elk schooljaar een nieuw boek. Lezen, opdrachten maken, aantekeningen plaatsen; alles in één boek dat ze zelf mogen houden.  
 • Een persoonlijke digitale leeromgeving
  In de digitale leeromgeving worden leerlingen uitgedaagd op hun eigen niveau met interactieve opdrachten, feedback en heldere rapportages voor jou als docent.
 • Altijd actueel 
  De meest actuele lesstof is altijd binnen handbereik en wordt voor de meeste methodes maandelijks aangevuld met nieuw lesmateriaal voorzien van opdrachten op basis van het nieuws en actualiteiten.

Betaalbaar & behulpzaam
Met FLEX betaal je een vaste prijs per leerling per jaar. De kosten per leerling per jaar zijn vergelijkbaar met de aanschaf of huur van reguliere boeken en een jaarlijkse online licentie. Heb je vragen over FLEX? Dan staan we voor je klaar om je een goede start met FLEX te laten maken!

FLEX: de ideale mix

 

 

Welk pakket past bij jouw school?

Kies je voor compleet gemak met al het materiaal voor een vaste prijs? Of werk je liever zonder boeken?
Noordhoff biedt de keuze tussen verschillende pakketten.

  • Boeken die leerlingen mogen houden.
  • Alle voordelen van de persoonlijke digitale leeromgeving van Noordhoff.
  • Altijd de meest actuele lesstof, opdrachten en toetsen. Zowel in het boek als digitaal.
  • Online toegang tot alle leerjaren en niveaus van onderbouw c.q. bovenbouw.
  • Een vaste prijs per leerling per jaar.

   

  Bestelinformatie & prijzen Wiskunde 2020*

  * In 2020 zal Getal & Ruimte (voor 12e editie onderbouw en Tweede Fase) beschikbaar zijn als blended lesmethode FLEX. 

 • Werken zonder boeken

  • Alle voordelen van de digitale leeromgeving van Noordhoff.
  • Online toegang tot alle leerjaren en niveaus van de onderbouw c.q. bovenbouw.
  • Te gebruiken op laptop, pc en tablet.
  • Voor edities tot en met 2016: tablet-gebruik via Studiekit-app.  Bestelinformatie & prijzen Wiskunde 2020


   

Docentenpakket online bij Getal & Ruimte

Met het online Docentenpakket bij Getal & Ruimte heb je toegang tot al het online lesmateriaal van de leerlingen en kunt je leerlingen volgen via de handige resultatenpagina's. Het Docentenpakket bevat bovendien de docentenhandleiding, presentaties en projecten, antwoorden en uitwerkingen, toetsen en studiewijzers bij de methode.

Je bestelt het Docentenpakket per vaksectie per schoollocatie.

 

Docentenpakket online bij Getal & Ruimte