Skip to Content
Getal & Ruimte onderbouw

Getal & Ruimte onderbouw

De meest gebruikte methode wiskunde in het voortgezet onderwijs!

 • De heldere gestructureerde didactiek die u van Getal & Ruimte gewend bent
 • Eenvoudig differentiëren in boek en digitale lesmateriaal
 • Instructievideo’s bij theorieblokken
 • Voor schooljaar 2019/2020: leerjaar 1 en 2 vmbo en leerjaar 1, 2 en 3 havo/vwo beschikbaar
Beoordelingspakket aanvragen
 

Getal & Ruimte: al ruim 50 jaar bewezen kwaliteit!

Met de nieuwe 12e editie van Getal & Ruimte heeft u hoogwaardig lesmateriaal dat van toegevoegde waarde is voor u als docent én voor uw leerling. U kiest met Getal & Ruimte voor een methode met al meer dan 50 jaar bewezen kwaliteit. Een degelijke en betrouwbare wiskundemethode met een heldere didactische structuur, een hoog gebruiksgemak en volop mogelijkheden tot differentiatie in tempo en niveau.


Lesmateriaal bekijken

Nieuwsgierig naar de nieuwe editie van Getal & Ruimte? Bekijk direct een hoofdstuk in het bladerboek!

Eenvoudig differentiëren

Differentiëren in een klas met 30 leerlingen is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom biedt Getal & Ruimte volop mogelijkheden om te differentiëren, zowel in boek als in het digitale lesmateriaal. In het boek is er veel extra oefenmateriaal: Kangoeroe-opgaven, gemengde opdrachten op afsluitend toetsniveau, opgaven met plus-aanduiding enzovoort.

Uniek! Geautomatiseerde leerroutes
Met de gepersonaliseerde leeromgeving heeft u daarnaast alle tools in handen om eenvoudig te differentiëren. In de paragrafen zijn leerroutes aangebracht. De leerstof en de opdrachten passen zich automatisch aan het niveau van de leerling aan. Bij iedere paragraaf zijn leerdoelen aangegeven. Deze vormen het startpunt van het leerproces.

Bekijk de uitlegvideo over de werking van de leerroutes voor Getal & Ruimte.

Het grootste leerrendement: inhoudelijke feedback
Vanuit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat inhoudelijke feedback het grootste leerrendement oplevert voor leerlingen. In de digitale leeromgeving krijgt een leerling feedback of zijn antwoord goed, deels goed of fout is. Bij sommige opgaven wordt ook nog een tip gegeven. De leerling kan dan zijn eigen resultaat direct proberen te verbeteren. Na twee keer fout verschijnt de juiste uitwerking  in beeld. Op deze manier werkt de leerling stapsgewijs toe naar het juiste antwoord.

Weten waar je staat door de oefentoetsen met studieadvies op maat
Na elk hoofdstuk kan de leerling een oefentoets maken waaruit blijkt of hij de stof beheerst. Na deze oefentoets krijgt de leerling een gepersonaliseerd studieadvies. 

Meer inzicht door de resultatenpagina's
Met de informatie uit de resultatenpagina's kunt u als docent uw leerlingen bijsturen en coachen. Ook leerlingen zelf zien snel wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo heeft de leerling het eigenaarschap over het leren en houdt de docent het overzicht en de regie.

Meer lezen?

 

Eenvoudig differentiëren

Veel instructievideo's

De wiskundige theorie leert uw leerling van u als docent én via de theoriekaders. In de 12e editie hebben we de theorie aangevuld met instructievideo’s bij de belangrijkste theoriekaders.

Voor havo/vwo onderbouw zijn het instructievideo’s van de WiskundeAcademie, speciaal ontwikkeld voor Getal & Ruimte; voor vmbo zijn het instructievideo’s op maat gemaakt voor deze doelgroep.

Veel instructievideo's

Getal & Ruimte: al 50 jaar toonaangevend

Getal & Ruimte is dé methode waarbij een heldere didactische structuur centraal staat: het BHE-model: Basisstof, Herhaling en Extra stof. Na een oriëntatie op het onderwerp en de bijbehorende context volgt de theorie. Daarna verwerven uw leerlingen de benodigde vaardigheden, door middel van veel oefenen in oplopende moeilijkheidsgraad. Op deze manier werken de leerlingen stapsgewijs toe naar het gewenste afsluitende niveau.

Voor de docent is in de handleidingen direct de link aangebracht met de door de overheid gedefinieerde tussendoelen c.q. eindtermen. Op deze manier weet u altijd waar uw leerlingen staan.

 

Getal & Ruimte: al 50 jaar toonaangevend

Denkactiviteiten en onderzoeksvaardigheden

Getal & Ruimte 12e editie onderbouw besteedt volop aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend denken, projectmatig werken en onderzoeksvaardigheden. Zo is er meer aandacht voor Wiskundige Denkactiviteiten:

 • in de denkopgaven die in de reguliere stof gemarkeerd zijn met een letter D bij havo/vwo en met een lampje bij vmbo;
 • in de Kangoeroe-opgaven (voor havo/vwo onderbouw en vmbo-t/havo);
 • in de qWistig opgaven (voor vmbo), met extra speels en creatief oefenmateriaal.

Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn er onderzoeksopdrachten, die zeer geschikt zijn voor projectmatig werken.

Denkactiviteiten en onderzoeksvaardigheden

Numbers & Space - English edition

Voor tweetalig onderwijs is Getal & Ruimte ook beschikbaar in het Engels. Ook het digitale lesmateriaal, de uitwerkingenboeken en de toetsen zijn nu volledig in het Engels. Daarnaast zijn er extra onderzoeksopdrachten in het kader van CLIL, taalgericht vakonderwijs.

 

Numbers & Space - English edition

Rekenen geïntegreerd

Rekenen is een belangrijk vak, met veel raakvlakken en overlap met wiskunde. Of u nu aparte rekenlessen heeft of het rekenen in de wiskundelessen integreert: in alle gevallen kunt u met het rekenaanbod van Getal & Ruimte uit de voeten.

In een los rekenboek, dat met de werkboeken meegeleverd wordt, kan de leerling oefenen met lesmateriaal uit de verschillende domeinen. En dat via de vertrouwde Getal & Ruimte didactiek: eerst theorie met uitgewerkte voorbeelden en daarna veel oefenen. Het rekenmateriaal brengt al uw leerlingen op het gewenste eindniveau: 2F in vmbo en 3F in havo/vwo.

U hoeft dus geen aparte rekenmethode meer aan te schaffen!

Rekenen geïntegreerd

De perfecte mix van boeken en digitaal lesmateriaal

We geloven in de kracht van zowel boek als online lesmateriaal. Juist de combinatie van beide levert een optimaal leerrendement op. In het online lesmateriaal zien u en uw leerlingen direct de heldere structuur van Getal & Ruimte onderbouw terug. De opbouw van boek en digitaal lesmateriaal is exact hetzelfde. Leerlingen weten daardoor altijd waar ze zijn, wat ze moeten doen en wanneer ze klaar zijn.

Wilt u volledig digitaal werken? Dat kan ook. Alle theorie, bronnen en opdrachten zijn beschikbaar in de nieuwe gepersonaliseerde leeromgeving. De meeste opdrachten kunnen digitaal worden gemaakt. Een aantal opdrachten maakt de leerling op papier (bijvoorbeeld grafieken, meetkunde).

De leeromgeving is te gebruiken op pc, laptop of tablet.

De perfecte mix van boeken en digitaal lesmateriaal

 

Arrangement

Bekijk het aanbod voor leerling en docent.

  • leerwerkboek + online (voor vmbo-bk)
  • leerboek (voor andere niveaus)
  • online + werkboek
  • antwoorden en uitwerkingen (voor TTO alleen uitwerkingen)
  • volledig online


  Met de online-licentie hebben leerlingen toegang tot alle leerjaren en niveaus van de onderbouw.


   

  Beoordelingspakket aanvragen >>

  • de complete inhoud van Getal & Ruimte online voor uw leerlingen
  • docentenhandleidingen, presentaties en projecten
  • e-books
  • antwoorden en uitwerkingen
  • handige resultatenpagina's waarmee u de resultaten van uw leerlingen kunt volgen
  • RTTI-gecertificeerde toetsen en een verzameling toetsopgaven waarmee u zelf uw eigen toets kunt samenstellen

   

  Bestel het Docentenpakket >>