Leerlingen klaarstomen voor de digitale toekomst

17-02-2020

De overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is actueler dan ooit, zowel op bestuurlijk als op vakinhoudelijk niveau.

Tienerscholen schieten als paddenstoelen uit de grond en Curriculum.nu stelt een fundamentele curriculumherziening voor waarin het primair en voortgezet onderwijs integraal en in samenhang worden herzien. Noordhoff gaat hierin mee: wij onderzoeken samen met Openbaar Onderwijs Groningen een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid.

PO- en VO-scholen hebben steeds vaker contact om de harde knip tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verzachten. Zo zijn tienerscholen als overgangsvorm tussen basisschool en voortgezet onderwijs steeds meer in trek. Bij de 10-14-scholen krijgen kinderen les op hun eigen niveau en stromen ze uiterlijk in de derde klas weer in op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Ons land telt momenteel twaalf tienerscholen. Tientallen schoolbesturen hebben plannen om er komend schooljaar mee te beginnen.

Ook binnen Curriculum.nu is veel aandacht voor de doorlopende leerlijn. Leerkrachten en schoolleiders vanuit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs werken nauw samen aan de inhouden van de leergebieden. Dit met als doel dat Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) straks kerndoelen en eindtermen kan formuleren die meer samenhang hebben tussen PO en VO. De leerling heeft zo de meest optimale aansluiting om goed voorbereid aan de brugklas te starten.

Noordhoff ziet groot belang in een goede aansluiting tussen PO en VO en deze overgang zo soepel mogelijk over te laten gaan zodat de stap naar de brugklas voor de leerling niet groter wordt dan bijvoorbeeld die van groep 6 naar 7. Dat doen we in de eerste plaats door een doorlopende leerlijn tussen onze PO- en VO-methodes aan te bieden. Zo vindt onze junior-leerlijn rekenen (Getal & Ruimte Junior) en Engels (Stepping Stones Junior) voor het Basisonderwijs een goede vakinhoudelijke aansluiting op Getal & Ruimte (wiskunde) en Stepping Stones (Engels), die veel gebruikt worden in het Voortgezet Onderwijs. 

De wens om digitale geletterdheid onderdeel te maken van het curriculum in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is groot. Noordhoff en Openbaar Onderwijs Groningen slaan daarom de handen ineen. Noordhoff als uitgever van lesmethodes in het PO en VO, samen met Openbaar Onderwijs Groningen, als koepel van scholen met zowel basisscholen als middelbare scholen. 

We trappen af met een hackaton. Voor de verandering zijn niet de leerkrachten, docenten of uitgevers, maar 30 leerlingen uit het PO en VO in the lead: zij buigen zich 27 februari in Groningen over de vraag hoe de lessen digitale geletterdheid eruit moeten komen te zien. In gemixte teams bepalen de leerlingen onder begeleiding van leerkrachten en uitgevers de uitdagingen: hoe leer je scholieren het best om zich staande te houden in een steeds sneller digitaliserende samenleving van nu en van morgen? Hoe kan een les digitale geletterdheid er het beste uitzien? Hoe passen deze lessen binnen de rest van de vakken? En hoe maak je de overgang tussen PO en VO zo klein mogelijk?
De leerlingen behandelen deze dag thema’s zoals de lesvorm, de inhoud en de doorlopende leerlijn.

20 maart presenteren de verschillende teams de uitkomsten in het nieuwe cultuurpaleis, Forum Groningen. Ben je net als wij ook zo benieuwd naar de resultaten? Houd dan onze website in de gaten!