Skip to Content

Spelling op maat

Met Spelling op maat leren kinderen doelgericht en systematisch steeds beter spellen. In combinatie met Taal op maat biedt de methode een complete leerlijn die het hoogst haalbare resultaat voor elke leerling oplevert.

Spelling op maat

Spelling op maat

Met gemak naar het beste resultaat

 • IJzersterke structuur met voldoende herhaling
 • Succesvolle didactiek van klank naar teken
 • Veel ruimte voor zelfstandig werken
Brochure bekijken
 

Kinderen leren doelgericht en systematisch steeds beter spellen

In Spelling op maat staan klanken centraal, aangevuld met spellingregels. Leerlingen verbeteren hun spellingprestaties systematisch en doelgericht volgens de principes van opbrengstgericht werken. 

Ben je op zoek naar een spellingmethode waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen op hun eigen niveau? Spelling op maat bevat duidelijke leerroutes voor methodevolgers, taalzwakke en taalsterke leerlingen. Er is verlengde instructie mogelijk, elke les bevat opdrachten die inspelen op tempo- of niveauverschil en zijn er herhalingslessen opgenomen. 

Effectieve spellinglessen

Directe instructie
De opbouw van de lessen verloopt volgens het directe-instructiemodel. Eerst herhalen leerlingen met een 5-woordendictee de eerder behandelde spellingscategorieën. Daarna geef je instructie over de nieuwe spellingcategorie. Vervolgens oefenen ze individueel en in duo’s, waardoor er tijd vrijkomt voor verlengde instructie aan de zwakkere spellers. Met de controlevragen aan het eind van de instructie in de digibordsoftware kun je met de methode heel goed werken volgens de IGDI-principes.

Auditieve didactiek
Leerlingen luisteren eerst naar klanken. Vervolgens vertalen ze die naar tekens. Daarnaast leren de kinderen spellingsregels toepassen. Met Spelling op maat bereiken én onderhouden leerlingen referentieniveau 1F. Sterke spellers kunnen de stap naar niveau 2F en soms zelfs 3F zetten.

Onveranderlijke woorden
De onveranderlijke woorden zijn onderverdeeld in:

 • Luisterwoorden (kip, poes)
 • Luisterwoorden met vaste klankgroep (haai, beer)
 • Weetwoorden (geit, pauw) en regelwoorden (circus)

Een icoon voor elke spellingscategorie
Elke spellingcategorie heeft een eigen icoon. Zo combineren leerlingen hun auditieve en hun visuele geheugen om beter te leren spellen.

Spellingkaarten en Spelling-maatje
Per spellingscategorie is er een aparte kaart met een voorbeeldwoord, een afbeelding en de spellingsregel.
Spelling-maatje is een opzoekboekje met alle spellingscategorieën:  kenmerken, regels, spellingsplaatje, stappenplan, voorbeeldwoorden en werkwoordspelling.

Effectieve spellinglessen

Gebruiksgemak door het ijzersterke organisatiemodel

De opbouw van Spelling op maat is in ieder leerjaar gelijk:

 • 8 blokken van 4 weken
 • Per week 4 lessen
 • Per blok 3 basisweken en 1 week controle en herhaling
 • Dagelijkse afwisseling van leerkrachtgestuurde lessen en zelfstandig-werkenlessen: Spelling op maat is daarom ideaal voor combinatiegroepen.

Bekijk een lesbeschrijving  »

Gebruiksgemak door het ijzersterke organisatiemodel

Spelling op maat hanteert convergente differentiatie

Binnen de lessen is op opdrachtenniveau differentatie mogelijk via tempodifferentiatie en niveaudifferentiatie voor zwakke en sterke spellers.

Opbrengstgericht werken, evaluatie en toetsing
In Spelling op maat vindt toetsing plaats via: 

-  5 woordendictee in iedere instructieles
-  Woorddictee per week
-  Controledictee per blok van 4 weken

Herhalingsbladen bieden de mogelijkheid voor remediering, net zoals de oefenstof in de leerlingsoftware

Spelling op maat hanteert convergente differentiatie

Online materiaal bij Spelling op maat

De methodesoftware biedt een geïntegreerde oplossing voor instrueren, oefenen, verwerken en toetsen.

Leerkrachtsoftware
Met de leerkrachtsoftware geef je les volgens het model van directe instructie. Elke les is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten. De voortgang van je leerlingen monitor je in het groepsdashboard. Per leerling kun je de antwoorden bekijken en feedback geven. Handig is het digitaal dictee. De foutenanalyse geeft je inzicht in welke spellingregels leerlingen al wel en welke nog niet beheersen. Verder bevat de leerkrachtsoftware een handleiding, kopieerbladen, antwoorden en andere informatiebronnen.

Leerlingsoftware
Met de adaptieve leerlingsoftware kunnen je leerlingen zelfstandig oefenen en toetsen maken. Ze krijgen direct feedback op de opdrachten en je ziet meteen de resultaten op het groepsdashboard.

Inzicht via de resultatenmonitor
De registratie- en analysetool neemt je veel werk uit handen. Met deze tool kun je:

 • Resultaten registreren.
 • Analyses maken van kennis en vaardigheden van je leerlingen.
 • Informatie wegschrijven naar ParnasSys.

Online materiaal bij Spelling op maat

Digitaliseren in je eigen tempo
Papier, digitaal óf een mix

We vinden het belangrijk dat kinderen makkelijk kunnen switchen tussen boek en online. We geloven in de kracht van beide.

De meeste leerlingen geven de voorkeur om teksten en uitleg van papier te doen. Maakwerk is juist online populairder dan uit een boek, vanwege de directe feedback. Juist de combinatie levert een optimaal leerrendement op.

Meer weten over Blender? Bekijk de film!  »

Digitaliseren in je eigen tempo<BR>Papier, digitaal óf een mix
 

Bestelinformatie en gebruikersmaterialen

 • Noordhoff Basisonderwijs werkt nauw samen met een groot aantal schoolleveranciers. 
  Voor een actueel prijsoverzicht en een offerte op maat, kun je direct contact opnemen met je eigen schoolleverancier.

  Titeloverzicht »

  Heb je een zichtzending op school en wil je deze retourneren?

  Maak eenvoudig een afspraak »

  Overstapprogramma
  Om de overstap van uw oude spellingsmethode naar Spelling op maat te vergemakkelijken, zijn er overstapprogramma’s beschikbaar. Zo beschikken uw leerlingen over de juiste voorkennis.

Webinar Taal op maat / Spelling op maat

Wil je goed geïnformeerd van start met Taal op maat / Spelling op maat?

Binnen 45 minuten vertelt methodespecialist Natasja Derksen-Hoekstra je over de leerkrachtsoftware, de mogelijkheden van extra oefen- en toetssoftware, de jaarplanner, groepsplannen, en nog veel meer. 

Webinar Taal op maat / Spelling op maat

Nieuwsbrief Noordhoff Basisonderwijs

Vul hier je e-mailadres in en ontvang de nieuwsbrief.

Nieuws

Noordhoff Academy

Leren houdt nooit op. Er zijn altijd dingen die beter kunnen. Ook kunnen inzichten veranderen, waardoor je je in een bepaalde richting wilt ontwikkelen. Noordhoff Academy helpt je graag bij jouw ontwikkeling als onderwijsprofessional. Bekijk ons volledige aanbod en we maken graag een afspraak bij je op school.

Onze trainingen worden gemiddeld beoordeeld met een 8,3!

Noordhoff Academy