Skip to Content

Spelling op maat

Met Spelling op maat leren kinderen doelgericht en systematisch steeds beter spellen. In combinatie met Taal op maat biedt de methode een complete leerlijn die het hoogst haalbare resultaat voor elke leerling oplevert.

Spelling op maat

Spelling op maat

Met gemak naar het beste resultaat

 • IJzersterke structuur met voldoende herhaling
 • Succesvolle didactiek van klank naar teken
 • Veel ruimte voor zelfstandig werken
 

Kinderen leren doelgericht en systematisch steeds beter spellen

In Spelling op maat staan klanken centraal, aangevuld met spellingregels. Leerlingen verbeteren hun spellingprestaties systematisch en doelgericht volgens de principes van opbrengstgericht werken. 

Spelling op maat bevat duidelijke leerroutes voor methodevolgers, taalzwakke en taalsterke leerlingen. Er is verlengde instructie mogelijk, elke les bevat opdrachten die inspelen op tempo- of niveauverschil en zijn er herhalingslessen opgenomen. 

Effectieve spellinglessen

Directe instructie
De opbouw van de lessen verloopt volgens het directe-instructiemodel. Eerst herhalen leerlingen met een 5-woordendictee de eerder behandelde spellingscategorieën. Daarna geef je instructie over de nieuwe spellingcategorie. Vervolgens oefenen ze individueel en in duo’s, waardoor er tijd vrijkomt voor verlengde instructie aan de zwakkere spellers. Met de controlevragen aan het eind van de instructie in de digibordsoftware kun je met de methode heel goed werken volgens de IGDI-principes.

Auditieve didactiek
Leerlingen luisteren eerst naar klanken. Vervolgens vertalen ze die naar tekens. Daarnaast leren de kinderen spellingsregels toepassen. Met Spelling op maat bereiken én onderhouden leerlingen referentieniveau 1F. Sterke spellers kunnen de stap naar niveau 2F en soms zelfs 3F zetten.

Onveranderlijke woorden
De onveranderlijke woorden zijn onderverdeeld in:

 • Luisterwoorden (kip, poes)
 • Luisterwoorden met vaste klankgroep (haai, beer)
 • Weetwoorden (geit, pauw) en regelwoorden (circus)

Een icoon voor elke spellingscategorie
Elke spellingcategorie heeft een eigen icoon. Zo combineren leerlingen hun auditieve en hun visuele geheugen om beter te leren spellen.

Spellingkaarten en Spelling-maatje
Per spellingscategorie is er een aparte kaart met een voorbeeldwoord, een afbeelding en de spellingsregel.
Spelling-maatje is een opzoekboekje met alle spellingscategorieën:  kenmerken, regels, spellingsplaatje, stappenplan, voorbeeldwoorden en werkwoordspelling.

Effectieve spellinglessen

Gebruiksgemak door het ijzersterke organisatiemodel

De opbouw van Spelling op maat is in ieder leerjaar gelijk:

 • 8 blokken van 4 weken
 • Per week 4 lessen
 • Per blok 3 basisweken en 1 week controle en herhaling
 • Dagelijkse afwisseling van leerkrachtgestuurde lessen en zelfstandig-werkenlessen: Spelling op maat is daarom ideaal voor combinatiegroepen.

Bekijk een lesbeschrijving  »

Gebruiksgemak door het ijzersterke organisatiemodel

Spelling op maat hanteert convergente differentiatie

Binnen de lessen is op opdrachtenniveau differentatie mogelijk via tempodifferentiatie en niveaudifferentiatie voor zwakke en sterke spellers.

Opbrengstgericht werken, evaluatie en toetsing
In Spelling op maat vindt toetsing plaats via: 

-  5 woordendictee in iedere instructieles
-  Woorddictee per week
-  Controledictee per blok van 4 weken

Herhalingsbladen bieden de mogelijkheid voor remediering, net zoals de oefenstof in de leerlingsoftware

Spelling op maat hanteert convergente differentiatie

Online materiaal bij Spelling op maat

De methodesoftware biedt een geïntegreerde oplossing voor instrueren, oefenen, verwerken en toetsen.

Leerkrachtsoftware
Met de leerkrachtsoftware geef je les volgens het model van directe instructie. Elke les is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten. De voortgang van je leerlingen monitor je in het groepsdashboard. Per leerling kun je de antwoorden bekijken en feedback geven. Handig is het digitaal dictee. De foutenanalyse geeft je inzicht in welke spellingregels leerlingen al wel en welke nog niet beheersen. Verder bevat de leerkrachtsoftware een handleiding, kopieerbladen, antwoorden en andere informatiebronnen.

Leerlingsoftware
Met de adaptieve leerlingsoftware kunnen je leerlingen zelfstandig oefenen en toetsen maken. Ze krijgen direct feedback op de opdrachten en je ziet meteen de resultaten op het groepsdashboard.

Inzicht via de resultatenmonitor
De registratie- en analysetool neemt je veel werk uit handen. Met deze tool kun je:

 • Resultaten registreren.
 • Analyses maken van kennis en vaardigheden van je leerlingen.
 • Informatie wegschrijven naar ParnasSys.

Online materiaal bij Spelling op maat

Boek, online of een mix van beide?
Altijd flexibel met de Blender!

We vinden het belangrijk dat kinderen makkelijk kunnen switchen tussen boek en online. We geloven in de kracht van beide.

De meeste leerlingen geven de voorkeur om teksten en uitleg van papier te doen. Maakwerk is juist online populairder dan uit een boek, vanwege de directe feedback. Juist de combinatie levert een optimaal leerrendement op. Onze oplossing hiervoor? De Blender!

De Blender biedt alle vrijheid om te ontdekken wat voor jou en je leerlingen het beste werkt. Voor een kleine meerprijs per leerling per jaar bieden wij je de mogelijkheid om naast de (leer)werkboeken ook het digitale verwerkingsmateriaal te gebruiken. 

Meer weten over de Blender? Bekijk de video!  

Boek, online of een mix van beide?<BR>Altijd flexibel met de Blender!
 

Starten met Spelling op maat en gebruikersmaterialen

 • Wat leuk dat je voor Spelling op maat hebt gekozen. Vind hier alle informatie die je nodig hebt om aan de slag te gaan vóór de start van het nieuwe schooljaar, zoals hulp bij het kiezen van de juiste materialen, een overstapprogramma en informatie voor ouders.

   

Nieuws


Nieuwsbrief Noordhoff Basisonderwijs

Vul hier je e-mailadres in en ontvang de nieuwsbrief.

Trainingen voor het basisonderwijs

Wil je nog meer uit je methode halen? Noordhoff helpt je graag bij jouw ontwikkeling als onderwijsprofessional. Speciaal voor de start met Spelling op maat biedt Noordhoff Academy de online methodetraining en een training over het lesgeven met de software. Handig en heel praktisch!

Onze trainingen worden gemiddeld beoordeeld met een 8,3!

Trainingen voor het basisonderwijs