Skip to Content

Taal op maat

Taal op maat en Spelling op maat vormen samen een complete leerlijn voor groep 3 t/m 8 die het hoogst haalbare resultaat voor elke leerling oplevert.

Taal op maat

Taal op maat

Met gemak naar het beste resultaat

 • Naadloze aansluiting van po naar vo
 • Veel aandacht voor woordenschat
 • Uitgebreide pluslijn
Brochure bekijken
 

Met gemak naar een optimaal resultaat

De heldere structuur en overzichtelijke vormgeving van Taal op maat geeft leerlingen houvast en de leerkracht gebruiksgemak. De methode heeft een ijzersterke didactiek. Er is een uitgebreide leerlijn woordenschat, gebaseerd op Verhallen, en een adaptieve digitale woordenschattrainer om extra te oefenen. Er zijn vier differentiatieroutes met bijbehorend materiaal en naast de pluslijn zijn er motiverende en geïntegreerde projecten met 21e eeuwse vaardigheden. Zo bereikt iedere leerling zijn of haar optimale niveau voor de stap naar het voortgezet onderwijs

Lesmateriaal bekijken

Nieuwsgierig naar Taal op maat? Bekijk hier het lesmateriaal van groep 5.
Wil je materialen van andere groepen bekijken? Vraag zichtzending aan »

Lesstof op basis van kennismaken, begrijpen en oefenen

Didactiek
Het programma omvat 4 taaldomeinen: schrijven, woordenschat, kijk op taal en luisteren en spreken. Er ligt een sterke nadruk op het aanleren van kernvaardigheden, zoals het maken van een stappenplan bij een complexe opdracht, het schrijven van een inleiding en het verdelen van een tekst in alinea’s. Directe en verlengde instructie staan centraal, wat de methode geschikt maakt voor IGDI. 

21e eeuwse vaardigheden
Vaardigheden als kritisch denken, probleem oplossen, creativiteit, flexibiliteit, communiceren en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van de taalmethode Taal op maat. Voor het aanleren van deze 21e eeuwse vaardigheden zijn de taalprojecten na elk tweede thema uitermate geschikt. Centraal in de projecten, maar ook in het pluswerkboek, staan het opzoeken en selecteren van informatie, vergelijken, beoordelen van informatie, samenwerken, evalueren en presenteren.

Doorlopende leerlijn naar het vo
Taal op maat sluit aan bij Nieuw Nederlands, de meest gebruikte methode Nederlands in het voortgezet onderwijs. Zo is de doorlopende leerlijn voor taal gegarandeerd. 

Referentieniveaus
Het Referentiekader en de bijbehorende referentieniveaus zijn leidend. In groep 4 en 5 werken de leerlingen aan opdrachten op referentieniveau 1F. Vanaf groep 6 werken zij aan het bereiken van niveau 2F. Voor plusleerlingen is in sommige taken zelfs niveau 3F haalbaar. 

Lesstof op basis van kennismaken, begrijpen en oefenen

IJzersterke structuur

Met Taal op maat werk je per leerjaar aan 8 thema’s van 4 weken, verdeeld over 20 lessen van 45 minuten. De oneven lessen zijn leerkrachtgestuurd en staan in het taalboek. Tijdens de even lessen werken kinderen in het werkboek zelfstandig aan hetzelfde leerdoel. Dit maakt de methode zeer geschikt voor combinatieklassen.

Scholen die elke les instructie willen geven, herhalen in de zelfstandig werkenlessen de instructie en/of de verlengde instructie.

Toetsing
Taal op maat is ontwikkeld op basis van opbrengstgericht werken, waarbij leerlingen hun leerprestaties systematisch en doelgericht verbeteren. Evaluatie, reflectie en toetsen volgen na elkaar. Daarvoor zijn diagnostische thematoetsen, domeintoetsen en tussentoetsen beschikbaar. De toetsen sluiten aan op de Cito-M- en Cito- E-eindtoetsen. Je kunt ze op papier of digitaal afnemen.

IJzersterke structuur

Taal op maat hanteert convergente differentiatie

Met Taal op maat kun je differentiëren door middel van verlengde instructie, tempo-en niveaudifferentiatie. Binnen een les zijn er drie niveaus: voor taalzwakke, gemiddelde en taalsterke leerlingen. Met symbolen staat aangegeven welke opdracht bij welk niveau hoort. Zo weet elke leerling wat hij moet doen.

Eigen route voor taalzwakke leerlingen
Per thema zijn er herhalingslessen voor taalzwakke leerlingen. Daarnaast zijn er herhalingsbladen waaraan leerlingen zelfstandig kunnen werken.

Taalsterke kinderen en plusleerlingen
Na de toets werken taalsterke leerlingen verder aan de verrijkingsles. 
Plusleerlingen kunnen een compacte route nemen door de basisstof en krijgen een pluswerkboek met uitdagende taken. Door de transparante opbouw en heldere instructie kunnen ze hier zelfstandig in werken.

Bekijk een voorbeeld van een instructieles  »

Taal op maat hanteert convergente differentiatie

Online lesmateriaal Taal op maat

Taal op maat is volledig digitaal beschikbaar. 

Methodesoftware

 • De methodesoftware bestaat uit een compleet pakket voor instructie, oefenen, verwerken en toetsen. Elke les is verrijkt met filmpjes en interactieve opdrachten.
 • De leerkrachtsoftware is gebaseerd op het model van directe instructie. U kunt ermee werken volgens de IGDI-principes. 

Inzicht via resultatenmonitor
De resultatenmonitor geeft je inzicht in de resultaten van elk kind, maar geeft ook een overzicht van de resultaten van de groep. Er is een koppeling mogelijk met ParnasSys waardoor toetsresultaten direct in ParnasSys komen te staan.

Adaptief oefenen met de woordenschat
Met de leerlingsoftware kunnen leerlingen oefenen en toetsen maken op de tablet of pc. Er is veel aandacht voor woordenschat met de adaptieve oefensoftware Woordmaatje.

Online lesmateriaal Taal op maat

Digitaliseren in je eigen tempo
Papier, digitaal óf een mix

We vinden het belangrijk dat kinderen makkelijk kunnen switchen tussen boek en online. We geloven in de kracht van beide.
De meeste leerlingen geven de voorkeur om teksten en uitleg van papier te doen. Maakwerk is juist online populairder dan uit een boek, vanwege de directe feedback. Juist de combinatie levert een optimaal leerrendement op.

Meer weten over De Blender? Bekijk de film!  »

Digitaliseren in je eigen tempo<BR>Papier, digitaal óf een mix

 

Bestelinformatie, overstapaanbod en gebruikersmaterialen

 • Noordhoff  Basisonderwijs werkt nauw samen met een groot aantal schoolleveranciers. 
  Voor een actueel prijsoverzicht en een offerte op maat, kun je direct contact opnemen met je eigen schoolleverancier.

  Titeloverzicht »

  Zichtzending retour
  (Geldt alleen voor zichtzendingen die voor 6 januari 2020 zijn aangevraagd!)

  Heb je vóór 6 januari 2020 een zichtzending op school aangevraagd en wil je deze retourneren?

  Maak eenvoudig een afspraak »

  In de pakketten die na 6 januari 2020 zijn aangevraagd vind je een retouretiket. Deze kun je zelf terugsturen. 

  Overstapprogramma
  Gebruik je nu een andere taalmethode en wil je overstappen op Taal op maat, maak dan gebruik van het leerstofoverzicht om de overstap soepel te laten verlopen. Dit overzicht geeft alle onderdelen van taalbeschouwing in de nieuwe editie weer. Leg het naast het leerstofoverzicht van je huidige taalmethode en je ziet in één oogopslag welke onderdelen eventueel extra aandacht verdienen.

Webinar Taal op maat / Spelling op maat

Wil je goed geïnformeerd van start met Taal op maat / Spelling op maat?

Binnen 45 minuten vertelt methodespecialist Natasja Derksen-Hoekstra je over de leerkrachtsoftware, de mogelijkheden van extra oefen- en toetssoftware, de jaarplanner, groepsplannen, en nog veel meer. 

Webinar Taal op maat / Spelling op maat


Nieuwsbrief Noordhoff Basisonderwijs

Vul hier je e-mailadres in en ontvang de nieuwsbrief.

Nieuws

Trainingen voor het basisonderwijs

Wil je nog meer uit je methode halen? Noordhoff helpt je graag bij jouw ontwikkeling als onderwijsprofessional. Speciaal voor de start met Taal op maat biedt Noordhoff Academy de online methodetraining en een training over het lesgeven met de software. Handig en heel praktisch!

Onze trainingen worden gemiddeld beoordeeld met een 8,3!

Trainingen voor het basisonderwijs