Skip to Content
 

21e eeuwse vaardigheden

De leerling van nu leert in de 21e eeuw. Deze eeuw vol ontwikkelingen vraagt om veel verschillende skills (algemene competenties) om leerlingen voor te bereiden op onze snel veranderende maatschappij. De technologie ontwikkelt zich snel; de beschikbaarheid van internet, computers, telefoons en tablets heeft een grote impact op onze samenleving en op de manier van leren op school. Om kinderen goed voor te bereiden op de eisen van de moderne maatschappij moeten ze over 21e eeuwse vaardigheden beschikken.

Vaardigheden als kritisch denken, probleem oplossen, creativiteit, flexibiliteit, communiceren en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van de taalmethode Taal op maat.
Leerlingen gaan met deze vaardigheden aan de slag met de projecten achterin het taalboek en in de taken van het pluswerkboek. Centraal in de projecten en in het pluswerkboek staan het opzoeken en selecteren van informatie, vergelijken, beoordelen van informatie, samenwerken, evalueren en presenteren.

Enkele voorbeelden van 21e eeuwse vaardigheden binnen Taal op maat:

Samen een spel bedenken Een partijprogramma schrijven  

Klik op de afbeelding voor een vergroting.