Uitdagend en eigentijds onderwijs voor iedere leerling

11-12-2019

Het sectorakkoord dat kabinet Rutte II en de VO-raad sloten, is inmiddels vijf jaar oud en vorig jaar herijkt. De focus van het akkoord is het stimuleren van uitdagend en eigentijds onderwijs. Met Kees Karremans, directeur VO bij Noordhoff, bespreken we de effecten en toepassing van dit sectorakkoord.

‘Het is goed dat de overheid en VO-raad samen afspraken hebben gemaakt. Het is een helder akkoord en de thema’s dekken volgens mij de lading goed. We zijn in Nederland de laatste jaren ook al goed op weg, maar er moet nog wel veel gebeuren. Bij Noordhoff dragen we graag ons steentje daaraan bij.’

Nederlands onderwijs doet het goed ten opzichte van andere landen, zo blijkt uit het internationale onderzoek PISA in 2015 (Programme for International Student Assessment). Toch lopen we in Nederland op sommige punten wel achter: de motivatie van Nederlandse leerlingen bijvoorbeeld scoort wereldwijd zeer laag. Ook op gebied van digitalisering moet er nog veel gebeuren, denkt Kees. ‘We lopen in het voortgezet onderwijs behoorlijk achter op andere sectoren in Nederland als het gaat om digitalisering. Vergeleken met scholen in andere landen doen we het wel aardig goed.’ De ambities in het sectorakkoord passen bij deze constatering. ‘Digitalisering kan bij veel punten een belangrijke rol spelen en maakt kwaliteitshandhaving gemakkelijker, evenals differentiatie. Je krijgt met digitale middelen veel beter overzicht waar de leerlingen mee bezig zijn, met minder administratie. Dat geeft ruimte voor docenten om meer tijd en energie in onderwijstaken te steken in plaats van in administratie.’

Eigentijdse voorzieningen
Niet voor niets zijn eigentijdse voorzieningen ook één van de ambities in het sectorakkoord. ‘Eigentijdse voorzieningen zijn belangrijk in scholen, en daarin is dus nog veel te winnen. Het is daarom goed dat dit genoemd wordt in het sectorakkoord. Bij Noordhoff lopen we in de ontwikkeling goed mee met scholen op dit punt. We zijn groot geworden door goede content in boeken en maken nu een digitale transitie door naar een bredere uitgeverij, waar ook digitale leermiddelen een belangrijke plaats krijgen. Onze digitale leeromgeving ondersteunt docenten om op een eigentijdse manier les te geven. Een voorbeeld is NU Actueel, waarin we trends en actualiteit voor het voetlicht brengen, aangevuld met duiding en opdrachten. Hiermee nemen we de docent voorbereidingstijd uit handen. Er zijn ook docenten die volledig digitaal werken; voor hen hebben we uitgebreide tools om leerlingen te monitoren. Zo ondersteunen we lesgeven in alle varianten.’

Uitdagend onderwijs voor elke leerling
De eerste ambitie van het sectorakkoord – uitdagend onderwijs voor elke leerling – speelt ook duidelijk een rol bij scholen, merkt Kees. ‘Wij kregen veel vraag naar differentiatie in de methoden. Docenten willen graag meer mogelijkheden hebben voor maatwerk. Ik denk dat leerlingen die niet goed meekomen eerder gesignaleerd worden als er digitale leermiddelen gebruikt worden, wat het aantal zittenblijvers mogelijk kan verminderen.’ Wel mist hij een doelstelling bij deze ambitie. ‘Ik mis een focus op motivatie. Bij uitdagend onderwijs voor elke leerling hoort volgens mij ook motiverend onderwijs.’ De leermiddelen van Noordhoff kunnen goed helpen bij het bereiken van deze doelen. ‘In onze methoden zijn opdrachten op verschillende niveaus geformuleerd, en online kunnen leerlingen hun eigen leerroute volgen.’

Trainingen voor docenten
In de ambities van het sectorakkoord is ook aandacht voor de training van docenten. Kees trekt dat graag breder dan alleen startende docenten. ‘Bij de overgang naar digitaal lesgeven bijvoorbeeld kunnen ook ervaren docenten soms wel wat extra hulp gebruiken om dat op een goede manier in te richten.’ Hij is dan ook heel blij met de ontwikkeling van de Noordhoff Academy. ‘Daarin bieden we trainingen voor docenten op allerlei niveaus. Dat varieert van eenvoudige, gratis online trainingen om de basale knoppen te vinden, tot trainingen voor de hele school over formatieve evaluatie.’ Met deze combinatie van webinars en live cursussen wil Noordhoff in de toekomst alle docenten gaan helpen die beginnen aan een nieuwe methode. ‘Dat is een nieuwe stap in ons: we willen niet langer meer alleen verkopen, maar ook ondersteunen als we bijvoorbeeld merken dat een school weinig gebruikmaakt van de online omgeving.’

Meebewegen met de maatschappij
Kees is dus positief over het sectorakkoord. ‘Toch denk ik niet dat we er in 2020 al zijn. Dit akkoord zal een vervolg moeten krijgen, of er moeten andere maatregelen genomen worden om noodzakelijke stappen te ondernemen. De docent heeft een cruciale rol in het onderwijs, en meer geld, een lagere werkdruk en professionalisering zijn noodzakelijk om die rol goed uit te kunnen oefenen.’ Hij ziet daarin zeker ook een rol voor Noordhoff en andere educatieve uitgevers. ‘Leermiddelen zijn een hulpmiddel voor een docent om goed onderwijs te kunnen geven. Docenten zouden zich niet druk moeten maken over randzaken, zoals administratie. Digitalisering is daarbij weliswaar geen wondermiddel, maar kan wel helpen. Docenten kunnen er veel baat bij hebben als papieren en digitale leermiddelen goed op elkaar aansluiten en actueel zijn.’ Die actualiteit blijft dan ook een belangrijk speerpunt in de komende jaren. ‘Veel scholen in Nederland werken met oude spullen, bijvoorbeeld met boeken van tien jaar oud. Dat komt door het verhuurmodel en het werken met oude platformen. We moeten toe naar snellere doorstroom van leermiddelen.

Bij Noordhoff hebben we daarom FLEX bedacht: leerlingen krijgen beschikking over boeken én digitaal materiaal en mogen de boeken gewoon houden. Waardoor de boeken elk jaar geüpdatet kunnen worden als dat nodig is. Dat helpt bij het bieden van eigentijds onderwijs, inspelend op de digitale vooruitgang op scholen en de vragen van de maatschappij.’

 

Financiering VO doelen sectorakkoord:

Voor het bekostigen van de afgesproken doelen is de prestatiebox beschikbaar.

Meer informatie over de prestatiebox >>