Mediawijze en creatieve, kritische denkers - Ontdek hoe Neue Kontakte jouw leerlingen ondersteunt in het leren beheersen van de 21e-eeuwse vaardigheden.

07-04-2020

Een van de nieuwe leergebieden in Curriculum.nu is digitale geletterdheid. In de methode Neue Kontakte is veel aandacht voor deze 21e-eeuwse vaardigheid.

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. ICT en media zijn alomtegenwoordig en mensen maken er massaal gebruik van. Curriculum.nu adviseert scholen dan ook om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deelname aan deze veranderende samenleving door de 21e-eeuwse vaardigheden een stevige plaats in het curriculum te geven. De aanpak van Neue Kontakte sluit naadloos aan bij dit advies. Zelfregulering en samenwerken worden net zo vanzelfsprekend aangeboden als luistervaardigheid, vocabulaire en de Sprachmittel.

Klik hier voor een overzicht met voorbeelden bij alle domeinen uit de 21e-eeuwse vaardigheden in Neue Kontakte onderbouw.

Informatievaardigheden
Kritisch en systematisch op zoek gaan naar informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren – allemaal aspecten van Informatievaardigheid. In Neue Kontakte worden deze vaardigheden actief getraind door te werken met uiteenlopende bronnen en deze te laten beoordelen op betrouwbaarheid bij het maken productieve opdrachten (zie afb. 1)

1. Voorbeeld uit 3 havo, Kapitel 5

Communiceren
Communiceren is een basisvaardigheid: mensen kunnen niet níet communiceren. In de samenleving van de 21e eeuw neemt het een grotere plaats in dan ooit. We communiceren altijd en overal met elkaar via beeld, tekst en geluid en al dan niet digitaal. In Neue Kontakte is leren communiceren in doeltaal dan ook het belangrijkste doel.

2. Voorbeeld uit 3 vwo, Kapitel 3

ICT-basisvaardigheden
Hoe handig zijn jouw leerlingen met computers en hoeveel inzicht hebben zij in de werking van computers en netwerken? Beschikken zij over voldoende kennis om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen? In Neue Kontakte is op alle niveaus volop aandacht voor deze praktische kant van digitale geletterdheid. Leerlingen worden gestimuleerd om diverse online tools te gebruiken bij opdrachten waarin taalvaardigheid en ICT-basisvaardigheden samenkomen.

3. Voorbeeld uit 1-2 havo/vwo, Kapitel 3