Beschikbaarheid Pincode 2020/2021

30-07-2020

Graag informeren wij je over de beschikbaarheid van het docenten- en leerlingenmateriaal van Pincode voor schooljaar 2020/2021

Je kunt in het beschikbaarheidsoverzicht checken of de materialen voor je methode beschikbaar zijn.

Boeken die nog niet beschikbaar zijn of in bijdruk zijn, kun je inzien door te klikken op de betreffende titel in het beschikbaarheidsoverzicht.

Het beschikbaarheidsoverzicht wordt bijgewerkt op het moment dat zich er veranderingen voordoen.