De voordelen van online werken in Pincode: drie leerroutes voor de leerling

09-03-2020

Eén van de eisen van de onderwijsinspectie is differentiatie op leerlingniveau tijdens iedere les. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan in een volle klas. Naast dat het een eis is van de onderwijsinspectie, wil je natuurlijk zelf ook graag elke leerling de juiste aandacht kunnen geven.

In onze online gepersonaliseerde leeromgeving zijn er tal van mogelijkheden om te differentiëren in de dagelijkse lespraktijk waarmee je de leerling op het juiste niveau kan laten werken. De leerstof en de opdrachten passen zich online automatisch aan het niveau van de leerling aan.

Hoe werkt dat dan?
De leerling maakt een aantal opdrachten. De gemiddelde score van die opdrachten bepaalt de leerroute waarin de leerling die paragraaf verder werkt. Scoort de leerling onder de 55%, dan gaat de leerling naar de leerroute met extra ondersteuning (route A). Haalt de leerling meer dan 80%, dan krijgt de leerling extra uitdaging aangeboden (route C). Daarnaast bevatten alle opdrachten in de digitale vorm – dus zowel de opdrachten die voorkomen in het boek als de extra opdrachten uit de A- en C-route – rijke, inhoudelijke feedback en tips. Dus maakt de leerling een opdracht fout? Dan verschijnt er feedback dat hem of haar kan helpen om de tweede poging op de juiste manier te doen.

Naar de digitale omgeving