Het thema ‘financiële zelfredzaamheid’

08-07-2019

In het nieuwe examenprogramma van het vak bedrijfseconomie is er veel aandacht voor ‘financiële zelfredzaamheid’. Het gaat hier om persoonlijke financiële beslissingen waar de leerling nu en later mee te maken kan krijgen.

Met Pincode bereiden wij havo en vwo onderbouw leerlingen hierop voor. Dit doen we in een extra paragraaf met daarbij horende vragen. De leerling leert over de financiële consequenties van trouwen, erven en schenken. Deze extra paragraaf is per 1 september voor de leerling beschikbaar in de online omgeving. Voor u, als docent, is de extra paragraaf eveneens beschikbaar in PDF met uitwerkingen. Per 1 juni kunt u hiermee kennismaken in de online omgeving.