Profiteer van de digitale mogelijkheden van Pincode!

13-09-2019

Ervaar als docent de voordelen van de gepersonaliseerde leeromgeving van Pincode. Digitaal werken leerlingen met adaptieve leerroutes die optimale differentiatie mogelijk maakt.

De leerdoelen vormen het startpunt van het leerproces. De leerstof en de opdrachten passen zich automatisch aan het niveau van de leerling aan. De opdrachten in de reguliere paragrafen dienen als basis voor het verwerken van de leerstof. Herhalingsopdrachten zijn er voor leerlingen die de leerstof nog eens extra willen oefenen, maar dan op een iets lager niveau. Plusopdrachten (onderbouw) of verrijkingsopdrachten (tweede fase) zijn bedoeld voor leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben. Bij het onderdeel rekenen kunnen leerlingen hun rekenvaardigheden extra trainen.

Binnen de digitale omgeving hebben we alle gesloten vragen voorzien van directe, inhoudelijke feedback. Met deze feedback kan de leerling zijn eigen resultaat direct proberen te verbeteren. Bijvoorbeeld de te nemen denkstappen bij het berekenen van een formule. Dit bevordert het leerrendement van u leerlingen.

Ook als docent ervaart u de voordelen van de online leeromgeving.

Zo kunt vanaf dit schooljaar digitaal proefwerken van Pincode samenstellen, afnemen en automatisch laten nakijken. U heeft de keuze uit meer dan 150 toetsen! Door video’s en interactieve figuren beklijven economische vaardigheden en begrip van economische modellen nog beter.

Daarnaast hebt u als docent beschikking over een overzichtelijk resultatenscherm. De voortgang van uw leerlingen kunt u direct inzien. Vanaf de zomer hebt u de beschikking over een tijdsvenster om de behaalde resultaten over een bepaalde periode bekijken. Bijvoorbeeld: van afgelopen maand, dit schooljaar, vorig schooljaar t/m nu, of een andere eigen start- en einddatum. Bovendien kunt u ook snel wisselen tussen de resultaten van niveaus binnen één klas én van leerroutes en alle onderdelen. Zo houdt u als docent overzicht en kunt u bijsturen.

Of u nu op klassieke wijze lesgeeft, of dat leerlingen zelfsturend werken: de leeromgeving ondersteunt beide lespraktijken. Uiteindelijk zal het werken op hun eigen tempo en niveau leiden tot een groeiende motivatie van uw leerlingen en maakt u ze blijvend enthousiast voor het vak economie.