In gesprek met de uitgever van Grandes Lignes...Rinske Spijkers

12-11-2019

Veel vernieuwingen gericht op de doeltaal als leertaal, nog meer spreekvaardigheid en gerichte ondersteuning en extra uitdaging op maat voor de leerling, met behoud van de herkenbare structuurelementen. Dat is de nieuwe editie in een notendop. Neem een kijkje achter de schermen met uitgever Rinske Spijkers.

"Meer gerichte aandacht voor leerjaar 3. Leerjaar 3 is doorslaggevend."

"Ik nodig alle docenten Frans die de 6e editie nog niet hebben kunnen bekijken uit, er zelf een 1e indruk over te vormen en die met ons te delen. Op basis van die feedback ontwikkelen wij door, samen met, voor en door docenten.”

Docenten staan dus continu centraal en werken het concept uit. En hoe zit het met de leerlingen?
“De vernieuwingen die in de conceptfase worden uitgewerkt, komen tot stand op basis van gesprekken die we voeren met docenten en leerlingen in klankbordgroepen en congressen en tijdens onze vele lesbezoeken.

Daaruit kwam duidelijk naar voren dat er zeker in leerjaar 3 verbeteringen nodig zijn, gericht op meer keuzevrijheid voor de leerling en het geven van inzicht in de meerwaarde van een goede kennis van de Franse taal.”

Meer gerichte aandacht voor leerjaar 3. Kun je dit specifieker toelichten?
“Leerjaar 3 is doorslaggevend. In dat jaar beslist het grootste deel van onze leerlingen of ze door willen gaan met het vak Frans, hét moment dus om ze mee te geven waarom het grote waarde voor ze heeft om het Frans te beheersen in de toekomst.”

Met de 2 belangrijkste uitgangspunten, meer keuzevrijheid voor de leerling en het volgen van het vak Frans in de bovenbouw, zijn we aan de slag gegaan in onze conceptgroep. Dit heeft geresulteerd in:

  • hoofdstukonderwerpen die dichtbij de belevingswereld van de leerlingen staan;
  • invalshoeken die zichtbaar maken wat je met de Franse taal kan in de toekomst, ongeacht welke richting of profiel je kiest;
  • een verrassende en laagdrempelige kennismaking met de geschiedenis van het Franse taalgebied binnen Francofolies;
  • de 2e leesparagraaf van het hoofdstuk waarbinnen leerlingen zelf kunnen kiezen welke van de teksten ze gaan lezen.

Gaat dit bijdragen aan een groter aantal leerlingen dat Frans kiest in de bovenbouw?
“Dat is een van onze grote uitdagingen waar we samen met docenten en taalopleiders elke dag manieren voor proberen te vinden. Met de eerder genoemde aanpassingen in het concept voor leerjaar 3, hopen we daar een goede bijdrage aan te kunnen leveren.

Daarnaast wil ik graag van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen te wijzen op de website “talenstudievoorjou.nl” waar onder andere mooie ervaringen van talenstudenten te vinden zijn die overtuigend uitleggen waarom die talenstudie zo’n goede keuze is geweest. Een absolute aanrader om in met name 3e klassen samen met je leerlingen te bekijken.”

 

Van de nieuwe 6e editie van Grandes Lignes is leerjaar 1 verschenen en zal leerjaar 2 per voorjaar 2020 beschikbaar zijn.

Vraag hier je beoordelingspakket aan >>