De voordelen van de drie online leerroutes bij Geschiedeniswerkplaats - ken jij ze al?

04-02-2020

Eén van de eisen van de onderwijsinspectie, is differentiatie op leerlingniveau tijdens iedere les. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan in een volle klas.

In onze online gepersonaliseerde leeromgeving zijn verschillende mogelijkheden om te differentiëren in de dagelijkse lespraktijk, waarmee je de leerling op het juiste niveau kan laten werken. De leerstof en de opdrachten passen zich online automatisch aan het niveau van de leerling aan.

Hoe dat werkt? De leerling maakt een aantal opdrachten. De gemiddelde score van die opdrachten bepaalt de leerroute waarin de leerling die paragraaf verder werkt. Scoort de leerling onder de 55%, dan gaat de leerling naar de leerroute met extra ondersteuning (route A). Haalt de leerling meer dan 80%, dan krijgt de leerling extra uitdaging aangeboden (route C). Daarnaast bevatten alle opdrachten in de digitale vorm – dus zowel de opdrachten die voorkomen in het boek als de extra opdrachten uit de A- en C-route – inhoudelijke tips en feedback. Dus maakt de leerling een opdracht fout? Dan verschijnt er feedback waarmee de leerling geholpen om de tweede poging op de juiste manier te doen.