Onderzoek Historisch Nieuwsblad: Geschiedeniswerkplaats deugt!

24-03-2020

Kolonialisme, slavernij, Holocaust, vrouwen en wereldgeschiedenis. Hoe zijn deze thema’s vertegenwoordigd in geschiedenismethodes? En strookt dat met de veelgehoorde publieke kritieken? Dat is waar het Historisch Nieuwsblad in hun maartnummer onderzoek naar heeft gedaan.

Zo ook naar Geschiedeniswerkplaats. Ook al zijn niet alle niveaus en lesmateriaal van Geschiedeniswerkplaats meegenomen in het onderzoek, waar dat wel is gebeurd komt Geschiedeniswerkplaats goed uit de bus. Kwantitatief staat Geschiedeniswerkplaats op 1 als het gaat om het percentage Vrouwengeschiedenis voor vwo. Daarnaast merkt het Historisch Nieuwsblad Geschiedeniswerkplaats ook positief op in het kader van multiperspectiviteit, bijvoorbeeld over kolonialisme en slavernij. Ook benoemt het de aandacht die Geschiedeniswerkplaats heeft voor de Marokkaanse geschiedenis (waar een verdere invulling aan wordt gegeven in het themakatern Het Midden-Oosten en Noord-Afrika dat binnenkort verschijnt).

Het artikel trekt positieve conclusies over deze geschiedenisthema’s in geschiedenismethodes, zeker gezien de context van het ervaren overladen geschiedenisprogramma. “Docenten bereiken al ontzettend veel als ze pubers weten te interesseren voor geschiedenis, hun kritische blik stimuleren en een fundament leggen waarop ze later kunnen voortbouwen. Met de huidige schoolboeken moet dat zeker lukken.”

Kromhout, B. (2020). De meeste schoolboeken deugen. Historisch Nieuwsblad, 3, 40-47.

Lees verder en bestel het maartnummer van Het Historisch Nieuwsblad