Van fake news tot spellingcontrole - Maak kennis met de digitale geletterdheid van Nieuw Nederlands

28-02-2020

Een van de nieuwe leergebieden in Curriculum.nu is digitale geletterdheid. In de methode Nieuw Nederlands is veel aandacht voor deze 21st century skill, uiteenlopend van fake news tot het leren inzetten van spellingcontrole.

ICT is overal om ons heen aanwezig en zal in de toekomst een nóg grotere rol gaan spelen in alle aspecten van ons leven. Curriculum.nl adviseert scholen dan ook om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deelname aan deze digitale samenleving door digitale geletterdheid een stevige plaats in het curriculum te geven. De aanpak van Nieuw Nederlands sluit naadloos aan bij dit advies. In deze methode wordt digitale geletterdheid net zo vanzelfsprekend aangeboden als grammatica en begrijpend lezen.

De verschillende vaardigheden die samen digitale geletterdheid worden genoemd, zijn onder te verdelen in vier domeinen: Computational thinking, Informatievaardigheden, Mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden. De laatste drie zijn volop vertegenwoordigd in Nieuw Nederlands!

Informatievaardigheden
Kritisch en systematisch op zoek gaan naar informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren – allemaal aspecten van Informatievaardigheid. In Nieuw Nederlands worden deze vaardigheden actief getraind door te werken met uiteenlopende tekstbronnen en deze te beoordelen op betrouwbaarheid. Ook is er veel aandacht voor kritisch lezen (zie afb. 1) en het zelf opsporen en leren vermelden van betrouwbare informatiebronnen bij het maken van werkstukken of presentaties.


1. Voorbeeld uit 2hv – H5 Lezen

Mediawijsheid
Onder Mediawijsheid verstaat Curriculum.nu het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en mentaliteit om optimaal te kunnen functioneren in een ‘gemedialiseerde wereld’. Nieuw Nederlands laat leerlingen op alle niveaus nadenken over de waarde van mediaberichten, waardoor zij bijvoorbeeld het verschil leren tussen feiten, meningen en argumenten en de doelgroep van een bericht leren herkennen. Ook worden zij bewust gemaakt van het verschijnsel fake news, waardoor zij nieuwsberichten kritisch leren beschouwen (zie afb. 2).


2. Voorbeeld uit 2kgt H5 KL

ICT-basisvaardigheden
Hoe handig zijn jouw leerlingen met computers en hoeveel inzicht hebben zij in de werking van computers en netwerken? Beschikken zij over voldoende kennis om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen? In Nieuw Nederlands is op alle niveaus volop aandacht voor deze praktische kant van digitale geletterdheid. Zo leren leerlingen waar een goede PowerPointpresentatie inhoudelijk aan moet voldoen (zie afb. 3), een formulier invullen en digitale hulpmiddelen gebruiken om de spelling van een tekst te controleren.


3. Voorbeeld uit 2kgt – H6 Schrijven