In gesprek met de uitgever van Getal & Ruimte…Rob Houtenbos

09-12-2019

Wie heeft er niet mee gewerkt, Getal & Ruimte! De grootste methode van Nederland. Wie zijn de mensen achter deze methode? En ontwikkelt de methode mee met de huidige onderwijsontwikkelingen? We gaan in gesprek met Rob Houtenbos, uitgever Getal & Ruimte.

Wat hoor je van docenten waarom ze voor Getal & Ruimte kiezen?
“Wat ik vaak hoor is dat ze de methode degelijk en betrouwbaar vinden. Daarmee bedoel ik, alles zit erin wat een leerling nodig heeft om de wiskunde onder de knie te krijgen. Als je met Getal & Ruimte werkt breng je je leerlingen veilig naar het eindexamen toe. Een van de belangrijkste kwaliteiten van Getal & Ruimte is de hoeveelheid oefenstof. Als docent hoef je niet te zoeken naar nog meer extra opgaven voor leerlingen die eerder klaar zijn of extra oefening nodig hebben. Het is een compleet pakket”.

Welke rol speelt de docent in de ontwikkeling van een nieuwe editie?
“Tijdens de ontwikkeling van een nieuwe editie hebben we heel nauw contact met de docent, uiteindelijk zijn zij natuurlijk degenen die onze producten gebruiken. Daarom vinden wij het heel belangrijk om de docent in elk onderdeel mee te nemen. Allereerst zijn al onze auteurs docenten, dit zijn heel deskundige en ervaren mensen die  veel verstand hebben van wiskunde en wiskundedidactiek. Daarnaast doen we uitgebreid onderzoek naar de ervaringen van docenten met de huidige editie en naar de wensen ten aanzien van een nieuwe editie. Deze informatie verwerken we in een concept, dat  voorgelegd wordt aan docenten. Op deze manier nemen we de docent in iedere stap van een nieuwe editie mee. De docent is dus heel veel en heel vaak in beeld bij de ontwikkeling van de methode”.

Voor schooljaar 2020/2021 is er een nieuwe editie geïntroduceerd. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen in deze editie?
“De afgelopen jaren hebben zich zijn er op onderwijskundig gebied een aantal ontwikkelingen voorgedaan.. Deze ontwikkelingen hebben we meegenomen in de nieuwe editie. We hebben bijvoorbeeld het gepersonaliseerd leren geconcretiseerd; de leerroutes die we hierin bieden maakt het voor de docent gemakkelijk om te differentiëren tussen zijn leerlingen. En we zetten stappen in het digitaal leren, waarin die leerroutes omgezet worden in een zekere mate van adaptief leren.

Daarnaast hebben we geprobeerd de wiskunde herkenbaarder te maken voor de leerling. Dit doen we door opdrachten te maken, die uit het ‘echte’ leven komen. Denk bijvoorbeeld aan het uitkiezen van een telefoonabonnement. Op deze manier ziet de leerling wat hij/zij daadwerkelijk met wiskunde kan”.

“Ook hebben we een aantal inhoudelijke vernieuwingen gedaan. Zo hebben we het onderdeel statistiek opnieuw opgezet. Met de ervaringen van de afgelopen jaren, hebben we daarin een goede verbetering aangebracht.
Daarnaast wordt het FLEX-arrangement geïntroduceerd, dit is de ideale mix van  boek en digitaal. Voor Getal & Ruimte betekent dit dat leerlingen de boeken mogen houden, er in mogen schrijven, aantekeningen kunnen maken inclusief het tekenwerk. Dit is een heel handig boek geworden”.

“De combinatie tussen boek en digitale leeromgeving die FLEX biedt wordt ondersteund door een prachtige online omgeving. Alle opgaven die in het boek staan, zijn ook gedigitaliseerd. Dus, de leerling kan  zonder boek, alle opgaven online maken en krijgt dan direct feedback. De resultaten van de leerling kunnen dan worden gebruikt voor de keuze van goede leerroute. Dat is ook een zeer belangrijke vernieuwing”.

Wat biedt Getal & Ruimte de docent, volgens jou?
“Dat is  gebruikersgemak en zekerheid. Dat is de kern van Getal & Ruimte. Dit komt door twee belangrijke kenmerken: de uitgebreide theorie en de grote hoeveelheid aan oefenopgaven.

De theorie in de boeken is heel helder en duidelijk. En wordt  vervolgd door oefenopgaven  die keurig stapsgewijs zijn opgebouwd. Elke leerling vindt daar zijn/haar weg in”.

Waar ligt jouw bijdrage als uitgever voor Getal & Ruimte?
“Ik denk dat ik een goed gevoel heb voor de manier waarop de methode de docent kan ondersteunen zodat het voor de docent makkelijk is om mee te werken. Dit komt denk ik omdat ik van origine onderwijzer ben en weet wat je als docent aan een goede methode kunt hebben..

Rob Houtenbos al bijna 30 jaar werkzaam bij Noordhoff, is op het moment uitgever voor Getal & Ruimte maar heeft al veel verschillende rollen gehad binnen Noordhoff. Ooit begonnen bij het basisonderwijs met het ontwikkelen van een rekenmethode en de laatste jaren actief als wiskunde-uitgever.