Leerachterstanden wegwerken met Moderne Wiskunde

17-09-2020

In het voorjaar zijn alle scholen overgestapt op afstandsonderwijs. Het is lastig in te schatten hoe goed leerlingen de wiskundestof hebben verwerkt. Er zijn ongetwijfeld leerlingen met een kenniskloof.

Bij wiskunde is dat een probleem, omdat nieuwe kennis steeds voortbouwt op eerdere kennis. Wankelt de basis, dan kan het hele bouwwerk omvallen. Daarom organiseerden we op 8 september een webinar waarin Else Simons je praktische handvatten geeft om de leerachterstanden wegwerkt én tips geeft om op 1,5-meterafstand les te geven. Je kijkt het webinar hier terug.