Noordhoff.nl   Voortgezet onderwijs   Scheikunde en NaSk2   Chemie     Chemie FLEX FAQ

Werken met FLEX

Veelgestelde vragen Chemie 8e editie havo en vwo leerjaar 3

Ik werk met FLEX. Wat betekent de nieuwe release van Chemie 8e editie havo en vwo leerjaar 3 voor mij als we volgend jaar met de huidige methode FLEX blijven werken?
Blijf je volgend jaar met je huidige methode werken en er komt een nieuwe release? Dan werk je volgend schooljaar automatisch met het nieuwste lesmateriaal (boek en online).

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe release?
In de nieuwste release hebben we de lesstof aangepast op basis van de nieuwste inzichten en feedback van docenten. Hieronder vind je de belangrijkste verbeteringen:

Veranderingen in Chemie 8e editie

Scheikunde in klas 3 is zowel een oriëntatie op het nieuw vak als een voorbereiding op scheikunde in de bovenbouw. Om meer recht te doen aan zowel de kiezers als de niet-kiezers is Chemie 8e editie voor 3 havo qua indeling en leerstof aanzienlijk herzien. Het is in verband met de voorbereiding op scheikunde in de bovenbouw de bedoeling dat de gehele leerstof in klas 3 wordt aangeboden. Een aantal nieuwe actuele onderwerpen is toegevoegd vanuit het perspectief van de niet-kiezer en vanwege de maatschappelijke impact van toepassingen van scheikunde.

Nieuw
Nieuw in de 8e editie is:

 • van zeven naar zes hoofdstukken

 • van vier naar vijf paragrafen per hoofdstuk

 • de paragraaf Voorkennis in elk hoofdstuk

 • expliciete leerdoelen en paragraafsamenvatting per leerdoel in elke paragraaf

 • minstens drie tekstbronnen en twee PLUS bronnen per hoofdstuk

 • meer aansluiting op de bovenbouw, minder nadruk op contexten en verbreding

 • per paragraaf een uitgekiend en afgebakend aantal opdrachten voor alle leerlingen

 • formatieve evaluatie per paragraaf in Test Jezelf

 • differentiatie in ABC leerlijnopdracht aansluitend op resultaat van Test Jezelf

 • practicuminstructies aan het einde van de paragraaf

 • Toepassen opdrachten uit de 7e editie zijn verplaatst naar paragrafen en naar deze docentenhandleiding

 • proefwerkopgaven gestructureerd per paragraaf

 • geen verschil meer tussen de opdrachten in het leerboek en in Chemie Online

 • uitwerkingen in pdf en in Word beschikbaar.

Inhoudelijke aanpassingen
Een deel van de leerstof uit de 7e editie is in afgeslankte vorm opgenomen in de 8e editie en enkele paragrafen zijn vervallen.

 • Hoofdstuk 1 Mengsels scheiden
  Het hoofdstuk begint met het molecuulmodel. Dit is een deel van paragraaf 2.1 uit de vorige editie.
  De scheidingsmethoden uit paragraaf 1.3 van de vorige editie zijn verplaatst naar hoofdstuk 4 en 6.
  PLUS bronnen over schuim en smog.

 • Hoofdstuk 2 Reacties
  De druk van gassen en het rekenen met overmaat verplaatst naar PLUS bronnen

 • Hoofdstuk 3 Moleculen en atomen
  Eerst het periodiek systeem en daarna formules. Een praktischer uitleg van het opstellen van reactievergelijkingen. De verbrandingsreacties van koolstof en zwavel aan de laatste paragraaf toegevoegd. PLUS bronnen over atoommassa en molecuulmassa en siervuurwerk.

 • Hoofdstuk 4 Brandstoffen
  De volgorde in dit hoofdstuk is herzien en deels uitgebreid.
  Een aparte paragraaf over aardolie met destillatie en gefractioneerde destillatie en enkele alkanen.
  Een nieuwe paragraaf met kraken van aardolie en de biobrandstoffen biogas en bio-ethanol.
  Een aparte paragraaf over de milieugevolgen van brandstoffen en meer nadruk op de pH in verband met zure regen. Waterstof als brandstof is verplaatst naar de paragraaf over explosies. Blussen komt in hoofdstuk 5 aan de orde.
  PLUS bronnen over structuurformules van alkanen, alkenen en alcoholen.

 • Hoofdstuk 5 Duurzame chemie
  In dit hoofdstuk een groot deel van de leerstof uit hoofdstuk 7 van de vorige editie: reactiesnelheid en het botsende-deeltjesmodel, de katalysator, het recyclen van metalen en kunststoffen. Hieraan is de paragraaf over blussen en bijbehorende GHS symbolen toegevoegd. Een groot deel van de paragrafen 7.1 en 7.2 uit de vorige editie is vervallen, zo ook het rendement van een reactie uit paragraaf 7.4.
  De PLUS bronnen gaan over het energiediagram en de milieugevolgen van kunststoffen.

 • Hoofdstuk 6 Gezondheid
  De eerste twee paragrafen zijn een samenvatting van hoofdstuk 6 uit de vorige editie. De volgende twee paragrafen gaan over leerstof uit hoofdstuk 5. In de laatste paragraaf komt een deel van de leerstof uit paragraaf 7.4 uit de laatste editie terug.

Wat moet ik doen om dit schooljaar goed te kunnen werken met de nieuwe release van Chemie?
De leerlingen ontvangen automatisch het nieuwe lesmateriaal. Je kunt als docent een gebruikersexemplaar bestellen in onze webshop zodra deze beschikbaar is.


Wil je het nieuwe materiaal vast inzien?
Bestel hier gratis een beoordelingspakket en bereid je vast voor op komend schooljaar!

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice.