Noordhoff.nl   Voortgezet onderwijs   Wiskunde   Getal & Ruimte     Getal & Ruimte FLEX FAQ

Veelgestelde vragen Getal & Ruimte FLEX

Ik werk met FLEX. Wat betekent de nieuwe editie van Getal & Ruimte voor mij als we volgend jaar met de huidige methode FLEX blijven werken?
Blijf je volgend jaar met je huidige methode werken en verschijnt er een nieuwe editie? Dan werk je volgend schooljaar automatisch met het nieuwste lesmateriaal (boek en online).


Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe 13e editie van Getal & Ruimte FLEX? In de nieuwste editie hebben we de lesstof aangepast op basis van de nieuwste inzichten en feedback van docenten. Hieronder vind je de belangrijkste verbeteringen:


Hoofdstukopbouw
  • Aan het begin van elke paragraaf staan nu de leerdoelen geformuleerd. De leerdoelen staan ook genoteerd bij de verschillende theorie-onderdelen.

  • Aan het eind van de paragraaf staat nu de leerdoelcheck, waarmee een leerling kan controleren of hij of zij de leerdoelen voldoende beheerst.

  • Binnen de paragrafen zijn nu de leerroutes opgenomen. Het is dus mogelijk om de drie verschillende leerroutes waarmee gedifferentieerd kan worden in het boek te maken.

  • De hoofdstukindeling is vrijwel gelijk gebleven.


Inhoudsopgaven Getal & Ruimte 13e editie

Belangrijkste verbeteringen
  • Na elke theorie-onderdeel volgt nu een testopgave;

  • De opgaven in de Herhaling komen 1 op 1 uit de D-toets en worden met hulp opgebouwd;

  • Digitale toetsing mogelijk, voor schooljaar 22/23 voor leerjaar 1, het jaar erop voor leerjaar 2 etc.;

  • Digitaal vindt automatische correctie plaats, worden hints en feedback gegeven en is er aansluiting op de werkwijze binnen Facet (vmbo).


Wat moet ik doen om dit schooljaar goed te kunnen werken met de nieuwe editie van Getal & Ruimte?
De leerlingen ontvangen automatisch het nieuwe lesmateriaal. Je kunt als docent een gebruikersexemplaar en het online Docentenpakket bestellen. Zo kunnen je leerlingen en jij goed van start met de methode.


Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice.