De Bosatlas van de duurzaamheid cadeau voor het onderwijs - 10.000 exemplaren van succesvolle uitgave naar voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen

06-03-2020

Komende week krijgen de hoofdvestigingen van alle scholen in het voortgezet onderwijs een aantal exemplaren van De Bosatlas van de duurzaamheid cadeau. Ook de lerarenopleidingen voor docenten aardrijkskunde ontvangen een pakket.

In totaal schenken uitgeverij Noordhoff en partners die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze thematische atlas 10.000 exemplaren aan het onderwijs. Met deze geste hopen de partijen duurzaamheid een prominente plek in het curriculum te geven. Daarnaast verschijnt begin april een lessenreeks bij de atlas. Ook die krijgt het onderwijs cadeau.


Uitgever Peter Vroege reikt de eerste set van de Bosatlas van de duurzaamheid uit op het CSG Bogerman in Sneek.

Duurzame ontwikkeling in kaart en beeld
De Bosatlas van de duurzaamheid brengt een complex en actueel fenomeen in kaart. De atlas behandelt talloze ontwikkelingen binnen de landsgrenzen en erbuiten: van het Klimaatakkoord van Parijs tot kringlooplandbouw, van wateroverlast tot urban mining. Uiteraard is er ook aandacht voor concrete maatregelen die burgers, bedrijven en overheden zelf kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. Al deze informatie wordt weergegeven op kaarten met de karakteristieke Bosatlasstijl, aangevuld met aantrekkelijke infographics, heldere diagrammen en een groot aantal foto's.

Verspreiding in het onderwijs
De distributie in het voortgezet onderwijs en de ontwikkeling van het bijbehorend lesmateriaal is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Energie Beheer Nederland BV (EBN), Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Drenthe, Provincie Friesland, Provincie Groningen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijkswaterstaat en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

De Bosatlas van de duurzaamheid
Verkrijgbaar in de (online) boekhandel voor € 29,95
bosatlasvandeduurzaamheid.nl

Wetenswaardigheden rondom duurzaamheid

 • Duurzaamheid gaat over veel meer dan klimaatverandering. Het gaat ook over het opraken van grondstoffen, de afname van biodiversiteit en het tekort aan zoet water. Een duurzame wereld voor iedereen is alleen mogelijk door de ‘voetafdruk’ van de mensheid drastisch te verkleinen.
 • Het verkleinen van de voetafdruk kan door minder consumptie (van o.a. energie, water, spullen, vakantie, vlees en zuivel) en door meer technologie (o.a. kernenergie, ontzilting, CO2-opslag, waterstof, kweekvlees). Voor welke maatregelen iemand kiest, hangt sterk samen met zijn wereldbeeld: heeft hij/zij zorgen over of vertrouwen in de toekomst?
 • De uitstoot van CO2 is het grootst in de sterke economieën op het noordelijk halfrond; de gevolgen van klimaatverandering zijn het grootst in kwetsbare gebieden op het zuidelijk halfrond, zoals Afrika.
 • Klimaatverandering gaat in Nederland twee keer zo snel als in de rest van de wereld: de gemiddelde temperatuur steeg hier al bijna 2 °C, in de rest van de wereld gemiddeld maar 1 °C.
 • Methaan – dat mensen en dieren uitstoten door te boeren en te winden – is 25 keer zo slecht voor het klimaat als CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door autorijden en vliegen.
 • Gemiddeld stoot iedere Nederlander per dag 30 kilo broeikasgas uit, vooral door verwarming, voedsel, vervoer en het gebruik van elektrische apparaten. Neem je voor korte ritjes de fiets in plaats van de auto, dan bespaar je per ritje ongeveer 1 kilo CO2.
 • Nederland krijgt de komende decennia steeds meer groene stroom, o.a. dankzij nieuwe windparken op de Noordzee, nieuwe verbindingen met het buitenland en nieuwe opslagmogelijkheden, bijvoorbeeld in elektrische auto’s.
 • Platforms waarmee nu nog naar aardgas wordt geboord op de Noordzee krijgen mogelijk een tweede leven: door ze om te bouwen tot waterstoffabrieken die worden aangedreven door windmolens en gebruikmaken van bestaande gasleidingen.
 • 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de voedselketen komt door de productie en consumptie van vlees, en in mindere mate ook van vis. Met zuivel en eieren erbij is het zelfs meer dan 60%.
 • Iedereen koopt of kookt wel eens te veel. En een appel met een bruin plekje laten we allemaal weleens liggen. Bij elkaar opgeteld gooit iedere Nederlander per jaar 41 kilo eten en 57 liter drinken weg.
 • Jaarlijks produceert iedere Nederlander 500 kilo afval, waarvan de helft gescheiden wordt verwerkt.
 • In 100 afgedankte smartphones zit genoeg goud voor één fonkelnieuwe trouwring. Voor dezelfde hoeveelheid goud is nu 600 kilo gouderts nodig.
 • Gemiddeld gebruikt een Nederlander 4100 liter water per dag, genoeg om 34 badkuipen mee te vullen.
 • Als het niet lukt de opwarming van de aarde af te remmen, kan de zeespiegel deze eeuw met wel 2,5 tot 3 meter stijgen. Dan moeten in Nederland de stormvloedkeringen permanent dicht en moet de kust worden versterkt met twintig keer zoveel zand als nu.
 • Ongeveer 16% van Nederland bestaat uit natuur. Na decennia van afname gaat het sinds 1990 weer bergopwaarts met de oppervlakte aan natuurgebied. Tot 2027 komt er 80.000 ha nieuwe natuur bij.
 • De meeste huishoudelijke apparaten kun je het beste zo lang mogelijk gebruiken. Dat geldt niet voor koel-vriescombinaties. Omdat ze altijd aanstaan veroorzaakt niet de productie, maar het gebruik de meeste CO2-uitstoot. Hoe nieuwer de koelkast, hoe zuiniger hij is.
 • Ondanks de ‘vliegschaamte’ vliegen we steeds vaker en steeds verder: sinds de jaren zeventig verdrievoudigde het aantal vliegbewegingen en de afgelopen jaren groeit het aantal vliegkilometers drie keer zo hard als het aantal vluchten.
 • Dankzij nieuwe technologieën en betere vliegtuigontwerpen verminderde het brandstofverbruik van nieuwe vliegtuigen tussen 1968 en 2015 met circa 45%.
 • 99 procent van de materialen in dubbeldekstreinen en 95 procent van de materialen in kantoorgebouwen is geschikt voor hergebruik.
 • Als alle Nederlanders per jaar één nieuw kledingstuk minder kopen, bespaart dat evenveel CO2 als de overstap van heel Rotterdam op een vegetarisch dieet.

Over Noordhoff en De Bosatlas 
De Groningse uitgeverij Noordhoff is sinds 1877 uitgever van de overbekende De Grote Bosatlas – 55 edities zijn tot op heden van dit standaardwerk verschenen. Naast schoolatlassen geeft Noordhoff ook atlassen uit voor de consumenten- en de zakelijke markt. Complexe situaties en gebeurtenissen terugbrengen tot de essentie, weergegeven in cartografische verhalen, dat is wat alle Bosatlassen bindt.