Werken met FLEX

Veelgestelde vragen Chemie Overal havo/vwo leerjaar 3 FLEX

Ik werk met FLEX. Wat betekent de nieuwe editie van Chemie Overal 7e ed leerjaar 3 FLEX -> Chemie Overal 8e ed leerjaar 3 FLEX voor mij als we volgend jaar met de huidige methode FLEX blijven werken?
Blijf je volgend jaar met je huidige methode werken en er komt een nieuwe editie? Dan werk je volgend schooljaar automatisch met het nieuwste lesmateriaal (boek en online).

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe 8e editie van Chemie Overal?
In de nieuwste editie van Chemie Overal hebben we de lesstof aangepast op basis van de nieuwste inzichten en feedback van docenten.
Hieronder vind je de belangrijkste verbeteringen:


Hoofdstukopbouw

  • De hoofdstukvolgorde van de 8e editie is licht gewijzigd ten opzichte van de 7e editie. Met het oog op de profielkeuze zijn de hoofdstukken over moleculen, reacties en energie naar voren gehaald, en is het hoofdstuk over scheidingsmethoden naar achteren gegaan. Zo kun je je leerlingen beter ondersteunen bij de profielkeuze. Ook is het totaal aantal hoofdstukken teruggebracht van 8 naar 7, voor meer ruimte om de diepte in te gaan.

De belangrijkste verbeteringen

  • Betere verdeling van de leerstof over het jaar en over de hoofdstukken.

  • De leerdoelen zijn herschreven om ze concreter te maken en qua handelingswerkwoorden beter op elkaar af te stemmen.

  • In het digitale materiaal zijn kennis- en vaardigheidstrainers toegevoegd ter ondersteuning van de leerstof.

  • De experimenten staan niet langer in het boek, maar zijn te downloaden en te bewerken vanuit het docentenmateriaal

  • De 8e editie is volledig FLEX.


Wat moet ik doen om komend schooljaar goed te kunnen werken met de nieuwe 8e editie van Chemie Overal?
De leerlingen ontvangen automatisch het nieuwe lesmateriaal. Wil je het lesmateriaal nu al bekijken? Bestel dan een gebruikersexemplaar . In mei van dit schooljaar kun je het online Docentenpakket weer bestellen. Hierin vind je ook een overzicht van de verbeteringen die we hebben gedaan in de nieuwe release. Zo kunnen je leerlingen en jij volgend jaar goed van start met je methode.Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met  onze klantenservice .