Noordhoff.nl   Voortgezet onderwijs   Scheikunde en NaSk2   Chemie Overal     Chemie Overal FLEX FAQ

Werken met FLEX

Veelgestelde vragen Chemie Overal havo/vwo leerjaar 3 FLEX

Ik werk op het moment met Chemie Overal 7e editie leerjaar 3 FLEX. Wat betekent de nieuwe 8e editie Chemie Overal voor mij als we volgend jaar met de huidige methode FLEX blijven werken?

Blijf je volgend jaar met je huidige methode werken en er komt een nieuwe editie? Dan werk je volgend schooljaar automatisch met het nieuwste lesmateriaal (boek en online).

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe 8e editie van Chemie Overal?
In de nieuwste editie van Chemie Overal hebben we de lesstof aangepast op basis van de nieuwste inzichten en feedback van docenten.
Hieronder vind je de belangrijkste verbeteringen:


Hoofdstukopbouw

  • De hoofdstukvolgorde van de 8e editie is licht gewijzigd ten opzichte van de 7e editie. Met het oog op de profielkeuze zijn de hoofdstukken over moleculen, reacties en energie naar voren gehaald, en is het hoofdstuk over scheidingsmethoden naar achteren gegaan. Zo kun je je leerlingen beter ondersteunen bij de profielkeuze. Ook is het totaal aantal hoofdstukken teruggebracht van 8 naar 7, voor meer ruimte om de diepte in te gaan.

  • Hier vind je een overzicht van de wijzigingen in de hoofdstukindeling tussen de 7de en de 8ste editie.

De belangrijkste verbeteringen

  • Betere verdeling van de leerstof over het jaar en over de hoofdstukken.

  • De leerdoelen zijn herschreven om ze concreter te maken en qua handelingswerkwoorden beter op elkaar af te stemmen.

  • In het digitale materiaal zijn kennis- en vaardigheidstrainers toegevoegd ter ondersteuning van de leerstof.

  • De experimenten staan niet langer in het boek, maar zijn te downloaden en te bewerken vanuit het docentenmateriaal

  • De 8e editie is volledig FLEX.


Wat moet ik doen om dit schooljaar goed te kunnen werken met de nieuwe 8e editie van Chemie Overal?
De leerlingen ontvangen automatisch het nieuwe lesmateriaal. Je kunt als docent een gebruikersexemplaar en het online Docentenpakket bestellen. Zo kunnen je leerlingen en jij goed van start met de methode.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice.