Skip to Content

Slim Stampen en Stepping Stones

Uniek leer- en overhoorprogramma Slim Stampen

Het Slim Stampen-algoritme is ontwikkeld door Hedderik van Rijn van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit algoritme is ingebouwd in alle leer- en overhooropdrachten bij Stepping Stones 5e editie. Wetenschappelijk bewezen is dat leerlingen die leren met Slim stampen 2 punten hoger scoren op een kennistoets!

Slim stampen is een adaptief overhoorprogramma dat zich aanpast aan de kennis en vaardigheden van de leerling; het past de aanbiedingsvolgorde van de te leren feiten aan. Dit gebeurt doordat er van iedere gebruiker (leerling) een intern model wordt bijgehouden dat aangeeft welke feiten in welke mate worden beheerst. Je kunt dit afzetten tegen de vergeetcurve van een leerling:

Weet een leerling iets nog heel goed, dan zit het feitje bovenin zijn vergeetcurve. Zouden we dit feit dan nog eens aanbieden, dan is dit al snel saai voor leerlingen, want ze weten het feitje nog heel goed. Wacht je echter te lang met herhalen van het feitje, dan is de leerling het feit vergeten en moet hij opnieuw beginnen met leren. Slim Stampen zorgt ervoor dat het feitje op dát moment aangeboden wordt dat het nog net boven zijn vergeetlijn (de groene lijn in de figuur) zit. Dat geeft het grootste leerrendement.

Het systeem past de interne modellen na iedere test aan op basis van de juistheid van het gegeven antwoord en de antwoordsnelheid.

De grote kracht van Stepping Stones online zijn de vele maatwerkmogelijkheden. Iedere leerling kan oefenstof op zijn niveau aangeboden krijgen. Zo biedt Stepping Stones u als docent meer mogelijkheden om iedere leerling te bieden wat hij of zij nodig heeft.

Bekijk de video's over Slim Stampen voor de docent en voor de leerling.