Reken zeker

Reken zeker – een rekenmethode voor alle onderwijstypen van het basisonderwijs.

Over Reken zeker

Inhoud en didactiek

Sterke én zwakke rekenaars leren rekenen met Reken zeker

 • Eén nieuw onderwerp per les.
 • Eén strategie per rekenonderwerp.
 • Eerst basisvaardigheden, dan context.
 • Niet meer taal dan nodig is.
 • Convergente differentiatie.
 • Eén boek op tafel.
 • Voorgedrukkte rekenschriften.
 • Verdiepingsstof voor goede rekenaars.

Leren rekenen langs logische leerlijnen
Reken zeker leert kinderen stap voor stap rekenen. In een les met nieuwe stof komt altijd maar één nieuw onderwerp aan de orde. Bij ieder nieuw rekenprobleem hanteert Reken zeker maar één strategie. Zo is verwarring uitgesloten en is de concentratie voortdurend optimaal. Zodra de kinderen de basisvaardigheden beheersen, maken ze ook kennis met andere strategieën. 

Het inslijpen van de basisvaardigheden staat voorop. Pas daarna plaatst de methode die vaardigheden in een context. Daarom komen contextsommen tot en met de eerste helft van groep 5 pas aan het eind van de les aan de orde. Vanaf groep 6 biedt Reken zeker ook toepassend rekenen aan in thematische lessen, vaak gekoppeld aan de praktijk. 

Taal is bij Reken zeker voor geen enkel kind een hindernis, ook niet bij contextrekenen. Er is niet meer taal opgenomen dan nodig is. Zowel vlotte als minder vlotte rekenaars komen sneller verder met de eenduidige benadering van Reken zeker.

Bekijk hier het leerstofoverzicht voor groep 3, 4 en 5.
Bekijk hier het leerstofoverzicht voor groep 6 en 7.

Toetsing
De vierde week van ieder blok is een toetsweek. In de voorafgaande blokken werken de leerlingen stap voor stap naar de toetsen toe.

Klaar voor de Citotoets

 • Eérst oefenen, dan toepassen.
 • Contextrekenen: stap voor stap, vanaf groep 3.
 • Context bestaat uit taal, vorm, beeld en getallen.
 • Extra Cito-voorbereidingstoets in blok 4 en blok 8 van ieder jaar.

Meer weten, bekijk deze film.

Structuur

Iedere dag een stapje

Tijdens een dagelijks instructiemoment horen en zien de leerlingen hoe ze een som moeten aanpakken. De methode stelt ze in staat om iedere dag een stapje verder te komen door veel herhalen en oefenen.

De week van Reken zeker
De opbouw is herkenbaar. De eerste les van de week bevat altijd nieuwe basisstof. In de lessen daarna verwerken de leerlingen de stof door oefenen, automatiseren en herhalen.

Het jaar van Reken zeker: 9 x 4
Reken zeker verdeelt ieder leerjaar in negen blokken van vier weken. Drie weken voor nieuwe stof, één week voor toetsen en remediëren. 

In blok 4 en blok 8 komt nieuwe stof aan bod voor tijd, geld, meten en vormen. Die stof wordt samen met de andere rekenonderwerpen herhaald in de andere blokken.

Groep 3-5

 • Iedere dag klassikale instructie voor houvast en vertrouwen.
 • Daarna ruimte voor zelfstandig werken.

Groep 6-8

 • Om de dag klassikale instructie.
 • Op de andere dagen een les zelfstandige werken.

Digitaal

Software en resultatenmonitor bij Reken zeker

Software voor de leerling
Leerlingen vanaf groep 3 hebben toegang tot oefeningen en spelletjes die perfect aansluiten op de leerlingenboeken en de leerwerkboeken.

Software Reken zeker voor de leerkracht (Dr. Digi)
De leerkracht kan elke les van Reken zeker verrijken met behulp van de instructiesoftware van Dr. Digi. Bijvoorbeeld door rekenbewerkingen op het digibord zichtbaar te maken.

De digibordsoftware beschikt over:

 • Doorbladerbare leerlingenboeken.
 • Doorbladerbare leerwerkboeken.
 • Interactieve rekentools.
 • Mogelijkheid om bronnen toe te voegen en koppelingen te maken met actuele ontwikkelingen of andere vakken.

Inzicht en overzicht met de resultatenmonitor
De resultatenmonitor is een online instrument dat toetsresultaten verwerkt én analyseert. Het vervangt de huidige registratiebladen in Excel. De resultatenmonitor geeft u snel overzicht en inzicht in de resultaten van uw klas. En het bespaart u ook nog eens een hoop tijd.

U vindt de resultatenmonitor op mijnklas.nl of via Basispoort. Voordelen van de resultatenmonitor:

 • Minder administratie.
 • Resultaten gaan direct naar ParnasSys.
 • Eenvoudig groepsplannen opstellen.
 • U heeft direct inzicht in resultaten.
 • Eenvoudig rapporteren en monitoren.

Differentiatie

Verschillen mogen er zijn – ook bij Reken zeker

Reken zeker stelt u in staat om met de hele groep te rekenen en toch aandacht te besteden aan niveau- en tempoverschillen. De basisstof is voor iedereen, zodat alle leerlingen meedoen en erbij horen. Daarnaast biedt de methode tal van momenten en materialen om te differentiëren.

Speciaal voor de rappe rekenaars is er Speurwerk. Een werkboek met reken- en wiskundige uitdagingen. Voor extra denkwerk en creativiteit. Met Speurwerk werken leerlingen zelfstandig, op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

Reken zeker houdt op allerlei manieren rekening met de verschillen in uw groep:

 • Opbouw in moeilijkheidsgraad per opdracht.
 • Tempo- en niveaudifferentiatie aan het eind van de les.
 • In week 4 (vóór de toetsen): herhaling van het hele blok. 
 • Na de toetsen. Maatwerk voor wie het nodig heeft en meesterwerk voor wie het kan.
 • Laatste les van ieder blok: Speelwerk op twee niveaus.
 • Oefenen en herhalen op de computer met Ambrasoft.
 • Speciaal voor groep 8. Trainer voor het herhalen van basisvaardigheden en een voorproefje van wiskunde voortgezet onderwijs.
 • Speurwerk voor de slimme rekenaars.

Meer over de methode Reken zeker

Nieuws