Skip to Content


Groep 1 en 2

Ook groep 1 en 2 kunnen aan de slag met Rekenrijk.

Het Activiteitenboek 1-2 bestaat uit een niet-thematische activiteitenlijn en sluit aan op de Citotoets voor kleuters en op de tussendoelen van het SLO. De activiteitenlijn geeft suggesties voor dagelijkse rekenactiviteiten waarmee kinderen op verschillende niveaus aan de slag kunnen.

In een handige jaarplanner hebben we alle rekenactiviteiten voor u ingepland. Elke activiteit behandelt één rekendoel. De doelen komen in een logische volgorde aan bod en worden daarna verder ingeoefend, waardoor de leerlingen straks perfect voorbereid aan groep 3 kunnen beginnen. 

- Dagelijkse activiteiten van 20 minuten. 
- Sluit aan bij belevingswereld en behoeften kleuters. 
- Niet thematisch, wel eenvoudig in te voegen in thema’s.
- Gestructureerde aanpak.
- Eén rekendoel centraal.
- Betekenisvol en afwisselend.
- Houvast en vrijheid.
- Differentiatie op drie niveaus.
- Handige jaarplanner.
- Handvatten voor evaluatie rekenniveau leerlingen.