Skip to Content

Toetsen
Toetsen zijn belangrijk als evaluatiemoment voor leerkracht en leerling. Rekenrijk stelt de leerkracht in staat om leerlingen op de voet te volgen en wanneer het nodig is direct bij te sturen. In de handleiding staan handvatten voor diagnostische gesprekjes als kinderen uitvallen op een onderdeel van de toets. De daarop volgende hulp is uitgewerkt in hulpbladen.


Leerlingen op de voet volgen
Rekenrijk biedt de volgende mogelijkheden om uitval van leerlingen te voorkomen:

 • Handige kijktips om de vaardigheden van leerlingen te observeren.
 • Uitgewerkt gesprek voor een heldere diagnose per kind: direct duidelijkheid over de doelen waarmee de leerling moeite heeft.
 • Hulp op maat per doel.

Drie soorten toetsen
De toetsen van Rekenrijk zijn gericht op een heldere diagnose per kind:

 1. Bloktoets
  Één keer per blok, in de derde week van het blok, verwijst door naar 'weer', 'meer' of 'hulp'.
 2. Contexttoets (facultatief)
  Één keer per drie blokken, plaatst de geleerde stof in een context.
 3. Tempotoets (facultatief)
  Enkele keren per drie blokken, toetst mate van automatisering elementaire basisvaardigheden.