Home   Nieuws     4 redenen waarom een doorlopende leerlijn belangrijk is

2 februari 2024

4 redenen waarom een doorlopende leerlijn belangrijk is

4 redenen waarom een doorlopende leerlijn belangrijk is

4 redenen waarom een doorlopende leerlijn belangrijk is

Welk muurtje krijg je eerder omver: een dichte muur of een muur met gaten? Precies. Als je een stevig muurtje wilt metselen, zorg je dat de stenen stevig op elkaar aansluiten. Zo is het ook bij leren. Met een doorlopende leerlijn zorg je ervoor dat lesstof op elkaar aansluit. In deze blog geven we je 4 redenen waarom een doorlopende leerlijn belangrijk is.


Doorlopende leerlijn van basisonderwijs tot en met beroepsonderwijs

Leren wordt bevorderd als de stap tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie zo klein mogelijk is. Bij een doorlopende leerlijn bouw je verder op wat er al staat, net als bij het muurtje uit de introductie. Zo is het ook bij de methoden van Noordhoff.

De onderste laag van het muurtje bestaat uit de Junior-lijn in het basisonderwijs: Getal & Ruimte Junior, Nieuw Nederlands Junior Taal, Spelling en Lezen, Stepping Stones Junior en Plein Junior. Deze methoden hebben een doorlopende leerlijn van de kleuters tot en met groep 8 én daarna. Ze bereiden leerlingen voor op een volgende stap: die naar het voortgezet onderwijs.

In onze methoden zit een doorlopende leerlijn naar de meestgebruikte methoden in het voortgezet onderwijs: Getal & Ruimte, Nieuw Nederlands, Stepping Stones en Plein M. Voor rekenen, taal en Engels loopt de doorlopende leerlijn zelfs nog verder door naar het beroepsonderwijs.

Hieronder vind je 4 redenen waarom een doorlopende leerlijn belangrijk is.

resource-not-found
1. Juiste handvatten voor de leraar

We helpen leraren (leerkrachten en docenten) om hun les goed voor te bereiden, te geven en te analyseren. Want als we iets weten over de kwaliteit van onderwijs is dat de leraar de belangrijkste factor is voor het leerproces. In onze leermiddelen geven we ze de mogelijkheid om leerlingen per domein binnen een vak in een klimroute te laten werken. Bij een klimroute krijgen de leerlingen een een eigen pad uitgestippeld, de opdrachten leiden nog steeds naar hetzelfde lesdoel.

Als leerkracht kun je waar nodig meer of minder ondersteuning bieden door bijvoorbeeld preteaching, uitleg, uitgewerkte voorbeelden, tips en feedback. Leerlingen van basisonderwijs tot en met beroepsonderwijs kunnen groeien onder begeleiding van een leraar die hun potentie ziet en de juiste hulp biedt. Zo kunnen ze tot grote hoogte stijgen. Allemaal!

2. Hoge verwachtingen hebben positief effect op leerprestaties

Een doorlopende leerlijn zorgt voor onderwijs van een hoog niveau en hoge leerprestaties voor iedere leerling. Wanneer een doorlopende leerlijn gebaseerd is op hoge verwachtingen en uitgaat van de kracht van de leerkracht, heeft dat positief effect op de leerprestaties van alle leerlingen. Vanaf de kleuters tot het uitstroomniveau in groep 8 én daarna in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. In al onze leermiddelen leggen we de lat hoog voor alle leerlingen en bieden we lesstof van een hoog niveau.

3. Houvast voor de leerlingen

Met een doorlopende leerlijn zorg je voor herkenbaarheid. Leerlingen herkennen de opbouw, het woordgebruik en aanpak in onze methoden. Doordat we dezelfde didactische uitgangspunten aanhouden, geven we de leerlingen houvast in een veranderende situatie. Leerlingen weten wat er van ze wordt verwacht en waar ze de juiste informatie kunnen vinden. Hierdoor wordt het werkgeheugen minder belast en is er meer ruimte om te leren.

In onze Junior-lijn voor het basisonderwijs worden dezelfde begrippen, stappenplannen en strategieën gebruikt als in onze methoden in het voortgezet onderwijs. Ook in de didactiek maken we keuzes die houvast geven, bijvoorbeeld in de lesopbouw voor de vakken. Alle methoden in de Junior-lijn gaan uit van het EDI-model, omdat dit een bewezen effectieve werkwijze is. Zo concludeert John Hattie in zijn overzichtsstudie Visible Learning (2009) dat directe instructie een positieve invloed heeft op het leren, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.

resource-not-found
4. Zelfvertrouwen bij de leerlingen

Een doorlopende leerlijn geeft leerlingen beter inzicht en meer zelfvertrouwen in hun leerproces. Leerlingen voelen zich competent op het moment dat ze weten wat ze kunnen verwachten, waar ze naartoe werken en wat ze al wel en nog niet kunnen. Dit heeft een positief effect op hun intrinsieke motivatie (Deci & Ryan, 2000).

Daarom zorgen we dat in onze methoden van de Junior-lijn de opbouw voor elk blok en voor elk vak is: eerst kennis, dan transfer. Leerlingen moeten eerst iets kennen, voordat ze de kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden en toepassen. Ook in het voortgezet onderwijs is de opbouw van receptief naar productief. Leerlingen leren eerst iets kennen en herkennen voor ze het gaan toepassen.

Dat waren vier redenen waarom een doorlopende leerlijn belangrijk is. Wil je meer weten over nieuwe kerndoelen Nederlands in de doorlopende leerlijn, het belang van een doorlopende pedagogisch-didactische aanpak of andere gerelateerde onderwerpen. Lees dan onze blogs over de doorlopende leerlijn.

Auteur

resource-not-found

Noordhoff

Kennispartner van leergierig Nederland

We willen dat iedereen kan leren naar zijn volste vermogen. Daarom leveren we content, digitale oplossingen en services. Voor iedereen die leert, van basisschool tot professional. Noordhoff brengt je verder.