Home   Nieuws     Het belang van een doorlopende pedagogisch-didactische aanpak

16 februari 2024

Het belang van een doorlopende pedagogisch-didactische aanpak

Het belang van een doorlopende pedagogisch-didactische aanpak

Het belang van een doorlopende pedagogisch-didactische aanpak

Voor veel leerlingen is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs niet makkelijk. Het verschil tussen de twee is groot en onderzoek laat zien dat leerprestaties in de beginfase van de overstap achteruit gaan. Wat is het belang van een doorlopende pedagogisch-didactische aanpak om leerlingen meer houvast en zelfvertrouwen te geven en deze negatieve curve zo snel mogelijk te keren?

Doorlopende pedagogisch-didactische aanpak: zachte landing

Wanneer leerlingen starten op de middelbare school, kunnen zij zich snel verloren voelen. Een groot gebouw, verschillende docenten, elk uur een ander lokaal… En dan begint je rekenles. Het vak heet plotseling wiskunde, je liniaal is veranderd in een geodriehoek. Help, wat nu?

Een goede overstap helpt om het kind zich snel thuis te laten voelen. Kennismaken voor de zomervakantie en ze het gevoel geven dat ze gezien en geholpen worden door docenten én medeleerlingen, is belangrijk. Een doorlopende pedagogisch-didactische aanpak geeft leerlingen houvast.

resource-not-found
Eenduidige strategieën in het po en in het vo

Daarnaast is het gebruik van dezelfde strategieën van enorm belang. Wanneer een kind terug kan vallen op eerder opgedane kennis en patronen, geeft dat meer zelfvertrouwen. Dat bevordert de leerprestaties. De rekenmethoden van Noordhoff (Getal & Ruimte en Getal & Ruimte Junior) zijn volledig op elkaar afgestemd en geven dat zelfvertrouwen.


Binnen elke domein is er gekeken naar de best mogelijke volgorde in het leerproces. Zo bieden deze methoden een doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde van groep 1 op de basisschool tot aan het eindexamen, op welk niveau dan ook!

Herkenbaarheid dankzij pedagogisch-didactische aanpak

Wanneer er een les rekenen wordt gevolgd, ziet de leerling herkenningspunten: de opbouw van een blok, de manier van lesgeven, de manier waarop de leerling inzicht krijgt in het eigen groeiproces, en de rekentaal en symbolen. De lesstof is erop ingericht om leerlingen zo snel mogelijk in de ‘leerstand’ te zetten en ruimte te creëren in het werkgeheugen van leerlingen om ze tot leren te laten komen.

Samenwerking tussen het po en vo

Het is duidelijk dat leerlingen baat hebben bij zo min mogelijk ruis bij het vervolgen van hun schoolcarrière op het voortgezet onderwijs. Dit proces verloopt soepeler als er goed wordt samengewerkt tussen leerkracht en docenten. Zowel op het sociaal-emotionele vlak als op het didactisch-inhoudelijke niveau levert dit significante winst op. Docenten kunnen beter inspelen op behoeftes van leerlingen en kunnen meer rekening houden met onderlinge verschillen. In de praktijk levert dit meer eerlijke leerkansen op voor iedere leerling.

Borduur voort op wat het kind al kan

Kennis is als mentaal klittenband. Gebruik wat het kind al weet als je nieuwe stof aanbiedt. Activeer voorkennis, besteedt aandacht aan de begripsvorming en biedt de leerling bouwstenen om kennis verder uit te bouwen. Dan is er pas echt sprake van leren.

Wil je meer weten over nieuwe kerndoelen Nederlands in de doorlopende leerlijn, 4 redenen waarom een doorlopende leerlijn belangrijk is, of andere gerelateerde onderwerpen. Lees dan onze blogs over de doorlopende leerlijn.

Auteur

resource-not-found

Noordhoff

Kennispartner van leergierig Nederland

We willen dat iedereen kan leren naar zijn volste vermogen. Daarom leveren we content, digitale oplossingen en services. Voor iedereen die leert, van basisschool tot professional. Noordhoff brengt je verder.